عنوان پایان نامه :

 اثر نا آرومی خشکی و کود نیتروژن بر کارکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

چکیده

هدف از اجرای آزمایش گرفتن اثر نا آرومی خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر کارکرد و میزان اسانس گیاه بابونهه که با توجه به اینکه تا الان در این منطقه و مناطق مجاور اینجور تحقیقی انجام نگرفته، بنابر این این تحقیق از این جنبه دارای اهمیته. آزمایش به شکل فاکتوریل، به شکل طرح ً تصادفی در سال زراعی ۱۳۹۲ در منطقه یاسوج با ۳ تکرار انجام شد، که تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن در ۳ سطح ( ۰، ۵۰ و ۱۰۰کیلوگرم در هکتار) و نا آرومی خشکی در ۴ سطح ( (شاهد)۰، ۱-بار ، ۳-بارو ۴- بار) بودن. صفات مورد آزمایش شامل ارتفاع ساقه، تعداد گل در مترمربع، کارکرد گل، کارکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و سرعت رشد بود. نتایج نشون داد اثر سطوح مختلف نا آرومی خشکی بر کارکرد اقتصادی، کارکرد بیولوژیک، تعداد گل در مترمربع، وزن هزار دانه و ارتفاع ساقه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار گردید و بر شاخص برداشت در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار گردید و بر سرعت رشد معنی دار نگردید. بیشترین میزان کارکرد اقتصادی در تیمار N2S (نبود نا آرومی خشکی  و مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان ۷/۲۹۳ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان کارکرد اقتصادی در تیمار NS3 (کاربرد نا آرومی خشکی در سطح ۴- بار و نبود مصرف نیتروژن) به میزان ۳/۱۰۸ کیلوگرم در هکتار به دست اومد. بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمارN2S (نبود نا آرومی خشکی  و مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان ۹۶/۷ به دست اومد. بیشترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار  N1S(نبود نا آرومی خشکی و مصرف ۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان ۵/۳۳ سانتیمتر و بیشترین درصد اسانس گیاه در تیمار N2S به میزان ۷/۰ به دست اومد. با توجه به اینکه بیشترین میزان کارکرد صفات مورد مطالعه در تیمار نبود کاربرد نا آرومی خشکی و مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست اومد، بنابر این این تیمار به کشاورزان و کارشناسان پیشنهاد می شه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مهندسی کشاورزی : تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر

واژه های کلیدی: فاکتوریل ، وزن هزار دانه ، ارتفاع ساقه، کارکرد گل، بابونه، یاسوج

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد