عنوان پایان نامه :

 اثر کودهای زیستی بر کارکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه(( Thymus vulgaris  L))

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

 

چکیده

به خاطر بررسی اثر کودهای زیستی روی خصوصیات کمی و کیفی آویشن باغی در سال زراعی ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ آزمایشی در یک گلخانه در منطقه ای از سمنان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از فاکتوریل ۳×۳ طبق طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد.

کودهای زیستی شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو دو گونه باکتری Psodomonas patida ;Azetobacter corococcumه.

تیمارها شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو  نبود استفاده از قارچ و دو گونه باکتری Psodomonas patida ;Azetobacter corococcumو نبود استفاده از باکتریه.

نتایج این بررسی نشون داد که صفات مورد بررسی شامل: وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه، سطح ریشه، پروتئین، قند، فلاوونوئید ۳۰۰، ازت، فسفر، مس، روی، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کامل و آنتوسیانین تحت اثر کودهای زیستی قرار گرفتن و معنی دار شدن. و تنها صفاتی مثل: وزن تر و خشک اندام هوایی، شاخص سطح سبز برگ، فنل، فلاوونوئید ۲۷۰ و ۳۳۰، پتاس، کلسیم و کارتنوئید تحت اثر کودهای زیستی فرق معنی داری نشون ندادند.در بررسی اثر کودهای زیستی روی صفات کمی مورد مطالعه مشاهده شد که صفاتی مثل:وزن تر و خشک ریشه و طول ریشه تحت اثر کودهای زیستی بیشترین میزان، و اثر کودهای زیستی روی صفات کیفی مورد مطلاعه مثل: پروتئین، فلاوونوئید ۳۰۰، ازت، فسفر، روی، کلروفیل a و b و کامل و ضمنا آنتوسیانین نسب به بقیه صفات کیفی معنی دار شده مشاهده شد که تحت اثر کودهای زیستی بیشترین میزان رو از خود نشون دادن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی میزان تولید و هزینه عملیات تنک کردن در جنگل های دست کاشت شمال کشور

 

 

کلمات کلیدی: آویشن باغی، قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mossea، باکتری Psodomonas patida ;Azetobacter corococcum.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد