تصویر قیمت:در این پژوهش ادراک مصرف­کننده از قیمت با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای بر اساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) شامل 3 سؤال (از شماره 10 تا 12) سنجیده شده است.

شاخص­هایی که برای سنجش تصویر قیمت به کار گرفته شد عبارت­اند از: من مطمئنم قیمت­های ویژه جذابی از این برند میتوانم پیدا کنم.من میتوانم هزینه­هایم را در ارتباط با این برند کنترل کنم. من فکر میکنم که این برند تلاش میکند تا قیمتهای جذابی را به من ارائه دهد.

ارزش ویژه برند:در این پژوهش ارزش ویژه برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 4 سؤال (از شماره 13 تا 16) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: هنگام خرید این برند مطمئن هستم متحمل هیچ ضرری نمی­شوم، اولویت اول من درخریدموادغذایی، این برند است، به نظر من محصولات این برند فوقالعاده هستند، به نظرم این برند بهترین برند موجود در مواد غذایی ا ست.

رضایت برند: در این پژوهش رضایت برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 17تا 19) سنجیده شده است. شاخص هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: تا به امروز شکایتی از محصولات این برند نداشته­ام، این برند انتظارات من را برآورده کرده است، به نظرم خرید محصولات این برند درست و عاقلانه بوده است.

اعتماد برند: در این پژوهش اعتمـاد برند با استـفاده از پرسشنامه­ای براســاس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 4 سؤال (از شماره 20 تا 23) سنجیده شده است. شـاخص­هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: محصولات این برند همانندآنچه وعده داده شده بود می­باشد، این برند من را نا امید نمی­کند، من به این برند اعتماد دارم، ترجیح می­دهم ارتباطم با این برند به صورت بلندمدت ادامه داشته باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   لیپوماتیک یا پیکرتراشی چیست؟

نگرش به برند: در این پژوهش نگرش به برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 24 تا 26) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش گرایش به نام تجاری به­کار گرفته شد عبارت­اند از: احساس خوب نسبت به نام تجاری، جذاب بودن و دوست­داشتنی بودن نام تجاری.

وفاداری برند: در این پژوهش وفاداری برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 5 سؤال (از شمــاره 27 تا 31) سنجیــده شده است. شاخص هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: تبلیغات سایر برندها از علاقه من نسبت به این برند نمی­کاهد، من خرید این برندر ابه دیگران توصیه می­کنم، افزایش قیمت محصولات این برند تأثیری برخرید من از این برند ندارد، من حاضر نیستم این برندرا با هیچ برند دیگری عوض کنم، من از این برند خرید می­کنم حتی اگر برندهای دیگر دارای همین ویژگی­ها و قیمت پایین­تر باشد.

قصدخرید: در این پژوهش منظور ما از قصدخرید عنصر رفتاری مشتری است که همان تمایل به خرید است به­طور مثال در این­جا قصدخرید، تمایل شخص برای خرید نمونه جدیدتر همان کالا از نام تجاری قبلی و یا محصولی دیگر از همان نام تجاری است. قصدخرید با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره32 تا 34) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش قصدخرید به­کار گرفته شد عبارت­اند از: احتمال خریدن این کالا، کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نام تجاری، علاقمندی به خرید این نام تجاری.

 

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای در استان گیلان)

دانلود پایان نامه 

دسته‌ها: علمی