عنوان پایان نامه :

 بررسی شاخص¬های پیری و ردیابی ژن آلفامانوزیداز مربوط به پیری در چند رقم گیلاس

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

 

چکیده

این کار تحقیقی در دو بخش بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی در محل آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در بخش بیوشیمیایی، جهت بررسی اثر کاربرد پس از برداشت اسید آبسیزیک بر شاخص­های کیفی و روند پیری دو رقم زودرس و دیررس گیلاس، آزمایشی فاکتوریل به شکل طرح بلوک­های کامل تصادفی و در چار تکرار انجام شد. تیمار اول، رقم (کرج و تکدانه) و تیمار دوم، اسید آبسیزیک (در دو غلظت صفر و ppm200) بررسی شدن. میوه­ها در فاصله ها زمانی پنج روز و طی مدت ۲۰ روز از زمان برداشت، از دید تغییرات صفات کیفی آزمایش شدن. طبق نتایج بدست اومده، با گذشت زمان، سفتی در هر دو رقم کاهش یافته، و در نمونه­های تیمار شده با اسید آبسیزیک کاهش بیشتری نشون داد. میزان آنتوسیانین روند افزایشی داشت. میزان کلروفیل کل و کاروتنوئید دم میوه­ها با گذشت زمان به طور معنی­داری کم شد. مواد جامد محلول میوه­ها تا روز دهم کاهش و در روز پانزدهم افزایش پیدا کرد. اسیدیته میوه­ها روند نزولی داشت و در روز بیستم اختلاف معنی­داری بین نمونه­های تیمار شده و تیمار نشده مشاهده شد. با گذشت زمان در میزان قند کل میوه­ها تغییر معنی­داری مشاهده نشد اما کلا تغییرات قند کل دارای روند افزایشی بود. روند تغییرات فروکتوز مثلا­های تیمار شده و تیمار نشده با اسید آبسیزیک، در رقم کرج معنی­دار نبود اما بین رقم تکدانه تیمار شده و تیمار نشده با اسید آبسیزیک اختلاف معنی­داری در روز ۱۵ و ۲۰ مشاهده گردید. با توجه به این نتایج، می­توان نقش اسید آبسیزیک رو در ایجاد تغییرات کیفی و ضمنا اثر بر روند پیری میوه­ها، مورد توجه قرار داد. در بخش بیوتکنولوژی، ژن آلفامانوزیداز (یک ژن مربوط به پیری) واسه اولین بار، در پنج رقم مختلف گیلاس شناسایی و تعیین پشت سر هم شد. به این منظور، آغازگرهای رفت و برگشت ژن مورد نظر از راه مراجعه به پایگاه داده NCBI و استفاده از پشت سر هم­های مربوط به ژن آلفامانوزیداز واسه هلو و فلفل، با استفاده از کپی کامل cDNA هلو و فلفل طراحی شد. به دلیل زیاد بودن طول ژن سه جفت شروع کننده طراحی شد گه این آغازگرها می تونن طول ۳۱۰۰ جفت­باز رو پوشش دهند. ضمنا دمای اتصال آغازگرها با استفاده از برنامه گرادیانت PCR بدست اومد. بعد از درآورده DNA ارقام گیلاس، یک قسمت از ژن نامبرده افزایش، پشت سر هم­یابی (با استفاده از نرم­افزار سنگر) و همردیف­سازی پشت سر هم­ها انجام شد و نمودار دندروگرام مربوط به اون با استفاده از نرم افزار ۳ View رسم گردید. بررسی و مقایسه پشت سر هم­های برعکس، شباهت و فرق­هایی رو در ارقام مختلف نشون داد که طبق اون ارقام پیش­رس (ER)، پیش­رس خارجی (FE) و دیررس (LR) دارای شباهت بیشتر بوده و در یک گروه قرار گرفتن. ارقام پیش­رس قزوین (GH) و دوم­رس (MR) دارای فرق بیشتری نسبت به سه رقم اول بوده و با همدیگه هم فرق نشون داده و هرکدام به طور جداگونه یک گروه جدا از هم رو تشکیل دادن.این فرق­ها می­توانند در کارکرد ژن و پس رفتار گیاه موثر باشن. مثلا، با تحقیقات بیشتر و استفاده از تکنیک­های مهندسی ژنتیک، می­توان دلیل زمان­های متفاوت رسیدگی و فرق در طول عمر انبارمانی موجود در ارقام مختلف گیلاس رو در این اختلاف پشت سر هم ها جستجو نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر۹۱ (Salvia sclarea L.)

 

واژه­های کلیدی: گیلاس، اسید آبسیزیک، پیری، آلفامانوزیداز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد