عنوان پایان نامه :

 تاثیرشرایطوروشهای مختلف خشک کردن برویژگی¬های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون۹۲

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

چکیده فارسی

سابقهوهدف:

برگ درخت زیتون، دارای ترکیبات زیادی مثل اولئوروپین، است که کلی خواص داروئی به اون مربوط می شه. ضمنا عصاره برگ زیتون غنی از ترکیبات فنلی هست. به خاطر درآورده ترکیبات فنولی برگ های زیتون اول باید خشک شن. خشک کردنطبیعیوخشککردنباجریان هوایگرمازمهمترین روش هایمورداستفادهدرتولیدمادهگیاهیخشکهستند. از دیگر روشای خشک کردن، استفاده از مایکروویو هست. سرعت بالایخشککردنوانرژیورودیکمازکاهشمیزاناسانس جلوگیریمی کنه. این مطالعه، بهمنظورتعیینبهترینروشخشککردنباتوجهبه روشای مختلف خشک کردن برگای زیتون با بالاترین ویژگیای فیزیکوشیمیایی وبامیزانمادهموثرهقابل قبول،انجام شد.

موادوروشها:

در این مطالعه، برگای زیتون پس از جمع آوری به سه روش خشک شدن. در گروه اول، برگای زیتون در آون(در ۳ دمای مختلف) خشک شدن. در گروه دوم، برگا در خشک کن بستر روون (در ۳ دمای مختلف) خشک شدن و در گروه سوم، برگا به شکل ترکیبی آون- مایکرویو و بستر روون-مایکروویو خشک شدن.

پس از خشک کردن برگ، در آزمایشگاه میزان ترکیبات فنلی و مهار رادیکال آزاد DPPH در هر کدوم از روش های به کار رفته آزمایش و مقایسه شدن و بهترین روش خشک کردن طبق درآورده ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنلی موجود در برگ خشک شده تعیین گردید. ضمنا در این تحقیق از روش پردازش تصویر واسه بررسی تغییرات رنگ در طول خشک کردن استفاده گردید.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی-مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود

پایان نامه تاثیرشرایطوروشهای مختلف خشک کردن برویژگی¬های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون۹۲

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تاثیرشرایطوروشهای مختلف خشک کردن برویژگی¬های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون۹۲

 

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد