عنوان پایان نامه :

  خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرونی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

چکیده:

 

 

 

این تحقیق به خاطر درآورده، شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده و خاصیت ضدمیکروبی اسانس دو گونه مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری انجام گرفت. اسانس گیری به روش چکوندن با آب به وسیله کلونجر انجام گرفت،بررسی اسانس ها به وسیله دستگاه کاروماتوگراف گازی وصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) بررسی شد. چهل و چار ترکیب در اسانس مرزه خوزستانی شناسایی شده که در کل ۹۸/۹۹% اسانس رو به خود اختصاص داد که کلی ترین ترکیبات شناسایی شده، کارواکرول(۱۶/۹۲%) است و چهل و شش ترکیب در اسانس مرزه رشینگری شناسایی شد که در کل ۹۷/۹۹%  اسانس رو به خود اختصاص داد که کلی ترین  ترکیبات شناسایی شده کارواکرول(۱۱/۸۹%) است. به خاطر بررسی خواص ضدمیکروبی اسانس مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری بر علیه باکتری گرم منفی Escherichia coli  و مخمر Candida albicans و باکتری های گرم مثبت Staphylococcus aureus  ،Bacillus cereus  ،Staphylococcus epidermidis  آزمایشی بصورت فاکتوریل به شکل طرح ً تصادفی در ۳ تکرار به دو روش دیسک دیفیوژن و روش میکروبراث دایلویشن انجام شد. نتایج نشون داد که اسانس گیاه مرزه خوزستانی روی مخمر کندیدا آلبیکنس و بعد باکتری باسیلوس سرئوس و ضمنا اسانس مرزه رشینگری روی باکتری باسیلوس سرئوس و بعد مخمر کندیدا آلبیکنس دارای بیشترین اثر و روی باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و باکتری گرم منفی اشرشیا کلای دارای کمترین تاثیره که نشون دهنده اثر بیشتر اسانس مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری روی باکتری های گرم مثبت و مخمر به نسبت باکتری گرم منفیه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ

 

 

 

 

واژه های کلیدی: اسانس، مرزه خوزستانی، مرزه رشینگری، خاصیت ضدمیکروبی، روش دیسک دیفیوژن، روش میکروبراث دایلویشن.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرونی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه  خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرونی

 

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد