عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

۱-۱-    وزن تر و خشک برگ

با توجه به (جدول ۴‑۳) نتایج جدا سازی واریانس نشون داد بین ارقام و تراکم مختلف مورد استفاده در این آزمایش روی وزن تر و خشک برگ از نظر آماری در سطح ۱ درصد معنی دار بود. اثرات دوطرفه تاریخ کاشت× رقم در سطح ۱ درصد معنی دار شد. طوری که بیشترین مقدار وزن تر و خشک برگ به ترتیب با ۹۱/۱۴۹ و ۹۸/۲۸ گرم در بوته در رقم اگریا بدست اومد (جدول ۴‑۱). بیشترین وزن تر و خشک در بوته به ترتیب با ۰۷/ ۱۴۳ و ۶۱/۲۸ گرم در بوته در تراکم ۸/۳ بوته بدست اومد (جدول ۴‑۱). به صورتی که افزایش تراکم از ۸/۳ بوته در متر مربع به ۳۳/۵ بوته و ۲۵/۹  بوته در متر مربع وزن تر و خشک بوته رو به ترتیب ۹ و ۱۵ درصد در مورد وزن تر برگ و ۱۰ و ۲۳ درصد کم کرد.

میشه گفت با افزایش تراکم در اثر رقابت گیاهی باعث کاهش مقدار وزن تر و خشک برگ در گیاه سیب زمینی شدهه و در تراکم پایین با کم شدن رقابت باعث افزایش وزن برگ در تک بوته شد. مقایسات میانگین اثرات دوطرفه تاریخ کاشت در رقم نشون دهنده این موضوع بود که بیشترین مقدار وزن تر و خشک برگ مربوط به رقم آلفا در تاریخ کاشت اول و رقم اگریا در تاریخ کاشت دوم بود. کمترین وزن تر و خشک برگ مربوط به رقم آریندا در تاریخای کاشت اول و دوم بود. شاید بدلیل اینکه رقم آریندا رقم زودرس بوده تاریخ کاشت زودتر، باعث کامل شدن فصل رویش در این رقم شده و در انتهای فصل رشد وزن تر و خشک برگ کاهش زیادی داشت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرانی

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد