عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

 

آزمون­های برابری

تغییر اقلیم الان یکی از مهمترین نگرانی­های محققین علوم طبیعیه چون که تغییر اقلیم در همه سطوح اکوسیستم­های جهانی اثر می­گذارد. در گزارش IPCC (1995) به دو نکته مهم در مورد تغییر اقلیم اشاره شدهه. یکی اینکه اقلیم در آینده دارای نوسانات بیشتری میشه یا وقایع حدی افزایش داره (سو و همکاران، ۲۰۰۶).

با توجه به اینکه کشور ایران جز مناطق خشک و نیمه خشک حساب می­شه، لازمه مطالعه مناسبی در مورد بررسی روند بارش در این ناحیه صورت گیرد. تغییر در مقدار ریزش­های جوی، به ویژه بارش، عامل مهم محدود کننده فعالیت بیولوژیکی، محدود کردن اکوسیستم و پیشرفت کشاورزی در نواحی خشکه (لازارو و همکاران، ۲۰۰۱؛ دلیتالا و همکاران، ۲۰۰۰). تغییر کاربری در ایران، به ویژه تغییر کاربری در نواحی نیمه خشک در چند ده گذشته، مثل آزاد کردن اراضی کشاورزی، درآورده بی روش آب­های زیرزمینی و شور شدن خاک، چرای بیش از اندازه و گسترش شهر نشینی، به خراب کردن اراضی و بیابان­زایی منجر شدهه. بررسی روند داده­های بارندگی این شانس رو به محقق می ده که تغییرات بارندگی و اثرات مترتب بر اون در رفتار زیست محیطی مناطق خشک رو درک کنه.

با اینحال تغییر اقلیم در کشور ما هنوز به طور مطلوبی صورت نگرفته. در سطح دنیا تحقیقات زیادی در مورد بررسی روند متغیر­های اقلیمی مثل بارندگی و دما انجام شدهه. بیشتر این تحقیقات با استفاده از دو روش کلی پارامتری رگرسونی و ناپارامتری من-کندال و اسپیرمن انجام شده ان (حامد و همکاران، ۱۹۹۷). با اینحال نبود وجود داده­های کافی در مناطق خشک محققین رو به طرف روش ناپارامتری جهت داده (کاهیا و کالایسی، ۲۰۰۴).  بیشتر تحقیقات روند با استفاده از روش­های ناپارامتری صورت می­گیرد. مثل این تحقیقات می­توان به هرش و اسلک، (۱۹۸۴)؛ چیو و مک ماهون (۱۹۹۳)؛ برن (۱۹۹۴) و داگلاس و همکاران (۲۰۰۰) اشاره کرد. تحقیقات زیادی هم در مورد تغییر اقلیم و روند بارش در مناطق خشک و نیمه خشک انجام شدهه که مثل اونا می­توان به مطالعه گرمر و همکاران در چین ­(۲۰۰۴) اشاره کرد. ژانگ و همکاران (۲۰۰۲) هم با استفاده از متغیرهایی مثل دما، بارندگی و تبخیر به مناطقی دارای روند منفی و مثبت در چین  اشاره کردن. در ناحیه مدیترانه هم هیدالگو و همکاران (۲۰۰۳)، لازارو (۲۰۰۱) به بررسی روند بارش در اسپانیا پرداختن. در مناطق خشک و نیمه خشک آمریکای شمالی، بولاک (۲۰۰۳) و در برزیل، دی پالو و همکاران (۲۰۰۴)، روند تغییر اقلیم رو مورد مطالعه و بحث قرار دادن. تموم این تحقیقات با استفاده از روش­های ناپارامتری صورت گرفته. سو و همکاران (۲۰۰۶) روند مقادیر حدی بارندگی و دما رو در بخش آبریز یانگ تسه بـررسی کـردند. روند بارندگی روزانه با استفاده از آمار دراز مدت (۱۸۳۵-۲۰۰۱) در کشور ایتالیا به وسیله کیزلاگی و همکاران (۲۰۰۵) مورد بررسی قرا گرفت. تغییرات دما و بارندگی در شمال غربی اسپانیا به وسیله دل ریو و همکاران (۲۰۰۵) بااستفاده از آمار ۱۷۱ ایستگاه هواشناسی انجام شد. بکر و همکاران (۲۰۰۶)، روند تغییرات بارندگی ۱۰۰ ساله (۲۰۰۰-۱۹۰۰) رو در بخش یانگ تسه با استفاده از آزمون من-کندال مورد بررسی قرار دادن. در ترکیه هم پارتال و کاهیا (۲۰۰۶)، روند بارندگی در ترکیه رو مورد بررسی قرار دادن. در سال­های گذشته هم بررسی روند دوره های بی بارندگی مورد توجه چند محقق قرار گرفته. به طور مثال میشه به مطالعه گونگ و همکاران (۲۰۰۵) در چین، اشمیدلی و فری (۲۰۰۵) در سوئیس و سرا و همکاران (۲۰۰۶) در اسپانیا اشاره کرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد