عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

دما و رطوبت خاک

از اونجا که فرایندای تعیین کننده سرنوشت آفت کشا به ویژه جدا سازی شیمیایی و زیستی  فرایندایی وابسته به دما هستن، دمای خاک نقش مهمی  در جدا سازی اونا داره بطوریکه با فرض ثابت بودن بقیه عوامل موثر در جدا سازی آفت کش ( اکسیژن، کربن و مواد آلی)، با افزایش دما سرعت جدا سازی آفت کش زیاد می شه .بیشترین رشد و فعالیت میکروارگانیسما در خاک در محدوده دمایی ۲۵ تا۳۵ درجه سانتی گراد اتفاق می افته (هوگ، ۲۰۰۵) و دمای مطلوب واسه جدا سازی آفت کشا در خاک در محدوده ۲۵ تا۴۰ درجه سانتی گراده (توپ و همکاران، ۱۹۹۷). در آزمایشی که به خاطر بررسی جذب علف کش سیمازین در دو خاک لومی با ۵/۸ درصد ماده آلی و لومی-رسی با ۵/۳درصد ماده آلی انجام شد، گزارش شد که جذب سیمازین در خاک لومی(۰۳/۶۸گرم در کیلوگرم خاک) سه برابر خاک لومی_رسی ( ۲۲ میلی گرم در کیلوگرم خاک) بود و ضریب جذب سیمازین (Kd) در خاک لومی و لومی _ رسی  به ترتیب ۳۲/۹ و ۷۴/۷ بود. طبق نتایج آزمایش نامبرده درجه جذب سیمازین در خاکای سرد زیاد شد. بر این پایه نامبردگان گزارش کردن که خطر آبشویی سیمازین در خاکای گرم و مناطق معتدله بیشتر از خاکای سرده و بر عکس موندگاری اون در پروفیل سطحی خاکای سرد بیشتر از خاکای گرمه (فلورز و همکاران، ۲۰۰۹). گزارشای موجود در مورد متری بیوزین هم نقش  دما و رطوبت خاک رو از عوامل مهم و موثر در جدا سازی اون اشاره کردن. در مطالعه ای که به وسیله بنویت و همکاران (۲۰۰۷) به خاطر آزمایش نقش دما در جدا سازی علف کش متری بیوزین انجام شد، مشاهده شد که افزایش دما از ۵ به ۱۵و ۲۸ درجه سانتی گراد باعث افزایش سرعت جدا سازی علف کش و کاهش نیمه عمر اون از ۳۸۵روز به ۷۵ و درنهایت ۳۰روز شد. در بقیه تحقیقات انجام شده در این رابطه نیمه عمر متری بیوزین۱۱روز در دمای ۳۲ درجه سانتی گراد، ۱۶روز در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد ،۲۲۹روز دردمای ۴ درجه سانتی گراد و ۳۷۷ روز در دمای ۵ درجه سانتی گراد گزارش شدهه (هیزاک و زیمدال ۱۹۷۴).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن (مطالعه موردی مرتع مزرعه امین استان یزد)

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد