عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

دما و رطوبت خاک

از اونجا که فرایندای تعیین کننده سرنوشت آفت کشا به ویژه جدا سازی شیمیایی و زیستی  فرایندایی وابسته به دما هستن، دمای خاک نقش مهمی  در جدا سازی اونا داره بطوریکه با فرض ثابت بودن بقیه عوامل موثر در جدا سازی آفت کش ( اکسیژن، کربن و مواد آلی)، با افزایش دما سرعت جدا سازی آفت کش زیاد می شه .بیشترین رشد و فعالیت میکروارگانیسما در خاک در محدوده دمایی ۲۵ تا۳۵ درجه سانتی گراد اتفاق می افته (هوگ، ۲۰۰۵) و دمای مطلوب واسه جدا سازی آفت کشا در خاک در محدوده ۲۵ تا۴۰ درجه سانتی گراده (توپ و همکاران، ۱۹۹۷). در آزمایشی که به خاطر بررسی جذب علف کش سیمازین در دو خاک لومی با ۵/۸ درصد ماده آلی و لومی-رسی با ۵/۳درصد ماده آلی انجام شد، گزارش شد که جذب سیمازین در خاک لومی(۰۳/۶۸گرم در کیلوگرم خاک) سه برابر خاک لومی_رسی ( ۲۲ میلی گرم در کیلوگرم خاک) بود و ضریب جذب سیمازین (Kd) در خاک لومی و لومی _ رسی  به ترتیب ۳۲/۹ و ۷۴/۷ بود. طبق نتایج آزمایش نامبرده درجه جذب سیمازین در خاکای سرد زیاد شد. بر این پایه نامبردگان گزارش کردن که خطر آبشویی سیمازین در خاکای گرم و مناطق معتدله بیشتر از خاکای سرده و بر عکس موندگاری اون در پروفیل سطحی خاکای سرد بیشتر از خاکای گرمه (فلورز و همکاران، ۲۰۰۹). گزارشای موجود در مورد متری بیوزین هم نقش  دما و رطوبت خاک رو از عوامل مهم و موثر در جدا سازی اون اشاره کردن. در مطالعه ای که به وسیله بنویت و همکاران (۲۰۰۷) به خاطر آزمایش نقش دما در جدا سازی علف کش متری بیوزین انجام شد، مشاهده شد که افزایش دما از ۵ به ۱۵و ۲۸ درجه سانتی گراد باعث افزایش سرعت جدا سازی علف کش و کاهش نیمه عمر اون از ۳۸۵روز به ۷۵ و درنهایت ۳۰روز شد. در بقیه تحقیقات انجام شده در این رابطه نیمه عمر متری بیوزین۱۱روز در دمای ۳۲ درجه سانتی گراد، ۱۶روز در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد ،۲۲۹روز دردمای ۴ درجه سانتی گراد و ۳۷۷ روز در دمای ۵ درجه سانتی گراد گزارش شدهه (هیزاک و زیمدال ۱۹۷۴).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد