عنوان پایان نامه :

  تولید شیر کم لاکتوز به روش همیشگی و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستونای شامل آنزیم لاکتاز ثابت شده در کلسیم آلژینات

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

اصطلاحات نقطه انجماد :

نقطه انجماد :

 دماییه که درآن دما فاز مایع و فاز بلورین یک ماده در حالت تعادل قرار داره .

نقطه انجماد شیر :

دماییه که برابر روش کریوسکوپی اندازه گیری شده و طبق درجه H ( هورت وت ) یا درجه  سلسیوس بیان می شه .

افت نقطه انجماد :

 نقطه انجماد آب خالص صفر درجه ،مواد محلول در یک حلال مایع نقطه انجماد رو کاهش میده .

درصد آب اضافی:

اضافه کردن آب به یک محلول ، نقطه انجماد اون رو افزایش میده که میزان این افزایش متناسب با میزان آب اضافیه (۱) .

 

۱۶۲اصول روش نقطه انجماد :

سرد کردن سریع نمونه شیر تا دمای مناسب ( پائین تر از نقطه انجماد ) که بستگی به نوع کریوسکوپ داره و شروع کریستاله شدن بر اثر ضربه مکانیکی که باعث می شه دما به سرعت افزایش یافته و دامنه مسطحی روی منحنی نقطه نقطه ،انجماد رو نشون بده که برابر نقطه انجماد نمونه شیره (۱) .

 

۱۶۳-افت نقطه انجماد و درصد آب کافت لاکتوز :

به ازای۱درصد آبکافت لاکتوز ،نقطه انجماد شیر ۰/۰۰۲۸ درجه سانتی گراد کاهش پیدا میکنه  .ضمنا ،در آبکافت کمتر از ۸۸ درصد ،رابطه خطی زیاد خوبی ،بین نقطه انجماد و آبکافت لاکتوز هست .ولی با افزایش میزان آبکافت ،این رابطه کم می شه .

Nijplels و همکاران گزارش کردن که نقطه انجماد محلول آبی لاکتوز رو میشه به کمک رابطه XK/M –  ΔT = گرفت . ΔT : کاهش نقطه انجماد  ،X : غلظت ماده حل شونده ،K : ضریب ثابت کرایواستار برابر ۱/۸۶ و  M وزن مولکولی ماده حل شوندهه . اونا گزارش کردن که با توجه به این رابطه ،در اثر آبکافت کامل محلول۵ درصد لاکتوز ،نقطه انجماد آن۰/۲۷۳ – درجه سانتی گراد کاهش پیدا میکنه (۴۲) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

 

۱۶۴-روش نقطه انجماد و کروماتوگرافی مایع و کلرآمین ،در اندازه گیری لاکتوز:

رابطه خوبی بین میزان لاکتوزِ اندازه گیری شده به وسیله روش کروماتوگرافی مایع درشیرهای تیمار شده به وسیله آنزیم بتا-گالاکتوزیداز با میزان لاکتوز محاسبه شده به وسیله روش نقطه انجماد هست .این دو روش از نظر امتحان میزان لاکتوز شیر ،خیلی فرقی نسبت به هم نداشتن .این موضوع ،نشون دهنده رابطه نزدیک و قابل اعتماد بین این دو روشه .به بیان دیگر ،از روش نقطه انجماد میشه به عنوان یک روش قابل اعتماد واسه اندازه گیری میزان لاکتوز یا تعیین میزان آبکافت اون استفاده کرد. در جدا از اینکه ،میزان لاکتوز اندازه گیری شده به وسیله روش نقطه انجماد ،کمی کمتر از روش کروماتوگرافی مایعه که این موضوع ممکنه به دلیل تشکیل چند قندیا طی پروسه آبکافت آنزیمی لاکتوز و تداخل اونا باشه .

در جدا از اینکه ،روش کلرآمین T روش تقریبا دقیقی واسه تعیین میزان لاکتوز در شیرهای تیمار نشده تشخیص داده می شه . هر دو روش ،نقطه انجماد و کروماتوگرافی مایع روشای مناسب و قابل اطمینانی واسه اندازه گیری لاکتوز شیر در دامنه ۰/۵  تا ۵ درصد بوده ، ولی روش کلرآمین فقط در غلظتای بالای لاکتوز ۲ تا ۵  درصد روش مناسبیه (۳) .

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تولید شیر کم لاکتوز به روش همیشگی و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستونای شامل آنزیم لاکتاز ثابت شده در کلسیم آلژینات

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه  تولید شیر کم لاکتوز به روش همیشگی و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستونای شامل آنزیم لاکتاز ثابت شده در کلسیم آلژینات

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد