عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

آبشویی۲[۱]

به جابجایی آفت کش به طور عمودی در خاک آبشویی گفته می شه. آبشویی آفت کشا به دلیل نفوذ اونا به آبای زیرزمینی در مقایسه با بقیه فرایندای فیزیکی موثر در سرنوشت آفت کشا اهمیت بیشتری داره. آفت کشایی که توانایی جذب پایینی به ذرات خاک دارن و قبل از رسیدن به آبای زیرزمینی در مقابل جدا سازی شدن مقاومت می کنن در مقایسه با آفت کشایی که به ذرات خاک وصل می شن از پتانسیل آبشویی بالاتری برخوردارن. کلا هرچه میزان KOC یک آفت کش پایین تر باشه پتانسیل آبشویی اون بالاتره.

درآزمایشی که به وسیله بومن و همکاران (۱۹۹۱) به خاطر بررسی جنب و جوش و موندگاری متری بیوزین در شرایط بارندگی و آبیاری با استفاده از لایسیمتر در مزعه انجام شد، متری بیوزین به دلیل داشتن ضریب جذب کم تر ( kd )نسبت به آترازین متحرک تر بود و در این آزمایش نیمه عمر متری بیوزین به ترتیب ۰۴/۲و ۰۸/۳ هفته درشرایط آبیاری و بارندگی حدس زده شد. باتوجه به بالابودن ضریب آبشویی متری بیوزین، توانایی جذب کم این علف کش و پتانسیل نفوذ اون به آبای زیرزمینی،  تحقیقات زیادی درجهت کاهش آبشویی اون با استفاده از مواد آلی و کمپوست انجام شدهه(سانچز-کامازانو، ۲۰۰۶) درآزمایشی که به وسیله سینق (۲۰۰۸) به خاطر بررسی اثر بیوکمپوست حاصل از کارخانه نیشکر روی جدا سازی و جنب و جوش متری بیوزین در خاک شنی لومی انجام شد، مشاهده شد که استفاده از بیوکمپوست به طور موثری در کاهش آبشویی متری بیوزین و آلودگی آبای زیرزمینی موثره. در آزمایشی که به خاطر بررسی رفتار متری بیوزین و آترازین در خاک سه منطقه آرژانتین و شرایط کنتر ل شده انجام شد متری بیوزین با داشتن Kocکمتری (۴۸) در مقایسه با آترازین (۱۱۹)، آبشویی بیشتری (۳/۹۷درصد) در مقایسه با آترازین(۵/۳ درصد ) داشت و با توجه به نتایج آزمایش، محققان گفتن در بین خاکای مورد مطالعه، محتوای ماده آلی خاک مهم ترین نقش رو در کنترل آبشویی علف کشای نامبرده داشت(بدمار،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس ۳۰۸

[۱]۲-Leaching

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد