تعاریف زیادی از شرکت های هلدینگ ارائه شده که در ذیل به برخی از مهمترین آنها می پردازیم(حنفی زاده و شفیعی،1388، ص13-9):

Ø    شرکت هلدینگ، شرکتی است که با هدف تملک سهام شرکت های دیگر به وجود می آید.

Ø    شرکت هلدینگ، مجتمعی از شرکت های مختلف است که در رشته های کاملا متنوع فعالیت داشته و مالکیت و مدیریت خانوادگی اداره می شوند.

Ø    شرکت هلدینگ، شرکتی است مشتمل بر سبدی از واحدهای مستقل که از مزایای سربار اندک اداره مرکزی، سهولت جبران زیان واحدها، انتشار ریسک و عدم تمرکز برخوردارند و محدودیت هایی مانند عدم دسترسی به مهارت های لازم و مشکلات کنترل مرکزی را نیز دارند.

Ø    شرکت هلدینگ، کاراترین شیوه و ابزاری است که می تواند برای کنترل و مدیریت توام دو یا چند واحد که تاکنون مستقل بوده اند، به کار گرفته شود.

Ø    شرکت هلدینگ، شرکتی است که به لحاظ درصد مالکیت سهام یا به دلیل انتخاب اکثریت مدیران و تعیین سیاست ها، استراتژی های اساسی و کلیدی یک یا چند شرکت را تحت کنترل و نظارت دارد.

در استانداردهای حسابداری، شرکت هلدینگ واحد تجاری اصلی تلقی می شود که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است و این واحدهای فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی است که با توانایی راهبردی و هدایت سیاست های مالی و عملیاتی واحدهای تجاری فرعی، به دنبال کسب منافع اقتصادی از آنها است(حنفی زاده و شفیعی،1388، ص14).

2-2-2 انواع شرکتهای هلدینگ

طبقه بندی های متنوعی برای شرکت های هلدینگ ارائه شده که بر اساس یکی از آنها، به چهار طبقه زیر اشاره می کنیم:

در یک طبقه بندی دیگر، شرکت های هلدینگ به شرکت هلدینگ سرمایه گذار و شرکت هلدینگ مدیریتی تقسیم بندی می شوند.

2-2-3 ماهیت شرکت های هلدینگ

برای ماهیت شرکت های هلدینگ تعاریف زیادی ارائه شده ولی می توان آن را به عنوان نوعی بیان راهبردی از چشم انداز و ماموریت اصلی شرکت عنوان نمود که از طریق استراتژی هایی که شرکت در عملیات و تولیدات خود به کار می برد، حمایت می شوند. ماهیت شرکت های هلدینگ عاملی است که سازمان را منحصر به فرد و متمایز می کند و باعث شکل دهی ارتباطات، طراحی ها،فرهنگ، رفتارها، ساختارها، ماهیت صنعت و استراتژی شرکت می شود. ماهیت این شرکت ها از 7بعد و 21زیرمجموعه تشکیل شده که در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول2-1: ماهیت شرکت های هلدینگ

ارتباطات v   ارتباطات تحت کنترل

v   ارتباطات کنترل نشده

v   ارتباطات غیرمستقیم

طراحی شرکت v   سیستم شناخت بصری شرکت

v   بکارگیری نرم افزارهای مربوطه

فرهنگ شرکت v   فلسفه شرکت

v   اهداف و ماموریت اصلی شرکت

v   رهنمودها و خط مشی های شرکت

v   موسس شرکت

v   خرده فرهنگ ها

v   ارزش های شرکت

v   اصول و قوانین شرکت

v   تاریخچه شرکت

v   کشور مبدا

رفتارها v   رفتار شرکت

v   رفتار کارکنان

v   رفتار مدیریت

ساختار شرکت v   ساختار نام تجاری

v   ساختار سازمانی

ماهیت صنعت v   ماهیت صنعتی که شرکت در آن به رقابت می پردازد.
استراتژی شرکت v   استراتژی ایجاد تمایز

v   استراتژی تعیین جایگاه

 

2-2-4 مزایا و معایب شرکت های هلدینگ

شرکت هلدینگ توانایی زیادی در جذب ویژگی های مثبت سازمانی دارد. تفکیک هرچه بیشتر مالکیت و کنترل، نه نتها نگران کننده نیست بلکه می تواند نتایج مطلوبی نیز داشته باشد. مجموعه مزایایی را که برای شرکت های هلدینگ می توان برشمرد، عبارت اند از:

قابل ذکر است که این مزایا برای شرکت های هلدینگ دارای مفهومی نسبی است و این مزیت ها می توانند بسته به نوع فرهنگ، نوع کسب و کارها، سبد سهام، نحوه عملکرد آنها، میزان سرمایه گذاری آنها و نوع مدیریت سازمان برای هر نوع شرکت مادر متفاوت باشند.

از معایب و محدودیت های موجود در ساختار این نوع شرکت ها نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

2-2-5 معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های هلدینگ

یکی از مهمترین سوالاتی که همیشه در مورد شرکت های هلدینگ مطرح است، مربوط بهمعیارهای ارزیابی عملکرد این شرکت هاست. از رایج ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت های مادر می توان به افزایش خروجی، بهره وری و بهبود عملکرد مالی و نیروی انسانی و یا مسائل بزرگتری همچون بهبود در نرخ بازده سرمایه گذاری ها، افزایش سهم بازار، برخورداری از تکنولوژی های انحصاری و میزان حضور در بازارهای بین المللی اشاره داشت.

شاخص های فوق را می توان به مجموعه زیرمعیارهای مدیریتی و مالکیتی که در ذیل آمده اند، تجزیه نمود:

2-2-6 ارزش آفرینی در شرکت های هلدینگ

زمانی که درباره ارزش آفرینی و ارزش افزوده به عنوان هدف اصلی شرکت های هلدینگ صحبت می کنیم،به تعریف مشخصی از ارزش آفرینی نیازمندیم. با این حال، ابتدا به بیان ماهیت ارزش آفرینی و استفاده کنندگان از این ارزش می پردازیم.

هرگونه تشکیلات اقتصادی می تواند بر علایق طیف وسیعی از ذینفعان اثر بگذارد. شکل1 نشان دهنده مدل ذینفعان است که رابطه خلق ارزش با تمام آنها را به نمایش می گذارد. غفلت نسبت به این ذینفعان می تواند بر فعالیت شرکت اثر منفی گذاشته و حتی باعث از بین رفتن آن شود.

[1] Pure Holding Company

[2] General/ Operational H.C.

[3] Pyramid H.C.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   برنامه فیسبوک در مقابل حمله به پخش اخبار کذب
دسته‌ها: آموزشی