عنوان پایان نامه :

 عوامل موثر بر نبود پذیرش مدیریت ترکیبی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

چکیده

بر­پایه تحقیقات بعمل اومده، میزان ضرر­های وارده به تولیدات­کشاورزی به­وسیله علف­های­هرز، مریضی­ها، حشرات و سایرآفات از کل ضرر­های وارده به اجناس­کشاورزی که در حدود ۳۵ درصد می­باشه، به ترتیب ۴۵، ۳۰، ۲۰ و ۵ درصد تعیین شدهه. مدیریت ترکیبی آفات، یک رهیافت موثر و حساس از نظر محیط­زیست واسه مدیریت آفاته که بر ترکیبی از روش­های عادی تکیه داره. گسترش موثر مدیریت ترکیبی آفات نیازمند شناسایی محورها و مؤلفه­های اصلی مدیریت ترکیبی آفات به­منظور سیاست­گذاری و برنامه­ریزی عملی با مشارکت کشاورزانه. آفت مگس زیتون یکی از آفات مهم زیتون­کاری­های کشور بوده که با توجه به جدید بودن اون در ایران، یکی از محدودکننده­ترین عوامل پیشرفت کشت زیتون در کشور و خصوصاً در شهرستان رودبار می­باشه، بنابر این با توجه به اهمیت ویژه­ای که این آفت از نظر زیان اقتصادی روی میوه­ی زیتون داره، تهیه­ی برنامه اصولی در مدیریت کنترل اون لازم بوده و هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر نبود پذیرش مدیریت ترکیبی مگس­زیتون در بین زیتون­کاران شهرستان رودبار می­باشه. در تحقیق حاضر از روش توصیفی اتحاد استفاده شدهه. جامعه آماری این تحقیق رو زیتون­کاران شهرستان رودبار که دارای باغات بارده زیتون که جمعا ۱۳۰۰۰ نفر بودن، تشکیل دادن. با روش نمونه­گیری تصادفی، ۱۷۱ نفر الابختکی انتخاب و روایتی محتوایی سوال­نامه به وسیله کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان­گیلان که مربوط به موضوع بودن، به­دست اومد. هم­اینجور آزمون پایایی، به وسیله یک مطالعه راهنما واسه به­دست آوردن ضریب اعتبار سوال نامه انجام  و ضریب آلفای کرونباخ ۸۶۸/۰ واسه سوال­نامه به­دست اومد. نتایج تحقیق نشون داد که  بین متغیرهای تعداد اعضای خونواده، سابقه فعالیت در کشاورزی، سابقه باغداری زیتون، مساحت کل اراضی کشاورزی، سطح زیرکشت زیتون، متوسط کارکرد، درآمد هرساله از شغل کشاورزی، درآمد هرساله از فعالیت­های متفرقه، همکاری با نهادها، مشارکت اجتماعی، فعالیت­های آموزشی-تبلیغی و علم­فنی با روش­های کنترل مگس زیتون در دو پارسال به وسیله باغداران، رابطه مثبت و معنی­دار هست. در حالی که بین متغیرهای سن، تعداد قطعات باغ زیتون، درآمد هرساله از زیتون­کاری و نفوذ­پذیری اجتماعی با روش­های کنترل مگس­زیتون در دو پارسال به وسیله باغداران زیتون، رابطه­ی معنی­داری نبود. ضمنا یافته­های تحقیق نشون داد با بهره­گیری از آزمون بررسی تشخیصی به روش قدم­به­قدم متغیرهای سطح کل اراضی­کشاورزی و سابقه فعالیت باغداری زیتون، متغیرهای موثر در پیرو تشخیص بودن. بر این پایه توابع حاصل از بررسی تشخیصی با توانایی ۳/۶۴ درصد می­توانند گروه­های باغداران زیتون رو طبق سطح پذیرش مدیریت ترکیبی مگس­زیتون به­درستی به سه دسته (پائین، متوسط و بالا) گروه­بندی کنه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کشاورزی : بررسی امکان اصلاح نشاسته با کمک میدانهای الکتریکی پالسی

واژه­های­کلیدی: مدیریت ترکیبی، مگس­زیتون، زیتون­کاران، نبود پذیرش، بررسی تشخیصی

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد