مدیریت سرمایه انسانی سازمانا به چیزی لازم واسه پیشرفت و پیشرفت تبدیل شده

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در مورد مدیریت کارکرد و پیشرفت کارکنان شاغل در سازمانه. خیلی از سازمانها بر این باور هستن که کارکنان با ارزش ترین دارایی اونا هستن. اما ممکنه اونا رفتار متفاوتی داشته باشن. مدیریت منابع انسانی فلسفه مدیریت شرکت پشت مدیریت مردم، ارزشای سازمانی، راه حل منابع انسانی و بقیه امور مدیریته.

مدیریت منابع انسانی طبق فرهنگ و ارزش سازمانی تعیین و مدیریت می شه. سازمانا و شرکتای رده بالا دارای سبک و فلسفه خاص خود در مدیریت منابع انسانی هستن.

هنوزم نظریه پیشرفت مدیریت منابع انسانی خیلی به عنوان مدیریت سرمایه های انسانی یک جزء لازم واسه پیشرفت امتیاز رقابتی پایداره. نظریه بیشترً طبق ایجاد تعادل در تعاملات بین مدیریت و کارکنان سازمانه. منابع انسانی یک پیرو نیس که  فرهنگ سازمانی رو تعریف کنه، بلکه به پیشرفت مثبت اون کمک می کنه.

مدیریت منابع انسانی طبق

عاملای زیر ساخته شده:

 • فلسفه مدیریت منابع انسانی
 • راه حل مدیریت منابع انسانی
 • سیاستای منابع انسانی
 • فرآیندای منابع انسانی
 • منابع انسانی در سازمان
 • منابع انسانی در برنامه و پروژه ها

این اجزای اصلی واسه طراحی سیستم مدیریت منابع انسانیِ مدرن سازمانه. تعیین اولویت واسه اجرا، یکی از تلاشای منابع انسانی واسه تکامل این سیستمه. راه حل منابع انسانیِ سازمان، اولویتای اصلی و اهداف کلی رو واسه تیم مشخص می کنه.

سازمانای مدرن و رقابتی، به پیشرفت روشای مدیریت منابع انسانی به عنوان سرمایه گذاری با بازگشت سرمایه بالا می پرازن. استعدادهای نورانی واسه ترسیم تابعه ای رقابتی در بخش منابع انسانی استخدام می شن که قادر به طراحی فرآیندای منابع انسانی موثر و اجرا سیاستای منابع انسانیِ سازمان جهت اثر در کارکرد مثبت نیروی انسانی سازمان باشن.

مدیریت منابع انسانی تنها در مورد سیاستا، روش ها، تعیین نقشا و مسئولیتا نیس! بلکه در مورد رابطه مدیریت با منابع انسانی نیزه. مدیریت منابع انسانی، قواعدی رو ترسیم می کنه که مدیران در سایه این قوانین، رابطه مؤثر و به درد بخور بودن رو با منابع انسانی سازمان بر قرار کنن. این روزا پیروی از قوانین منابع انسانی یک اولویته که به موافقت و افزایش رضایت شغلی کارکنان سازمان در هر سطحی کمک می کنه.

مدیریت منابع انسانی به حمایت از اهداف دراز مدت سازمان می پردازه. ایجاد وسیله و فرآیندها واسه فهمیدن به سطوح عملکردی لازم و مدیریت چرخه عمر کارکرد کارکنان از این جور فعالیتا هستن.

مدیریت منابع انسانی به پیشرفت مدل منابع انسانی می پردازه که،با راه حل کار و کاسبی، فرهنگ سازمانی و راه حل منابع انسانی تراز می شه. فرهنگ سازمانی و راه حل کار و کاسبی واسه موثر و مدرن بودن مدیریت منابع انسانی بسیار مهم هستن. اونا راهی رو ترسیم می کنن که ارزشا و رفتارای سازمانی در اون شکل میگیره. هر فلسفه مدیریت منابع انسانی با تعریفی از مدل منابع انسانی شروع می شه که، به افزایش بازده کارکرد و صاف کردن فرآیندای کاری بدست اومده می شه.

 

با ما همراه باشین … در ادامه به بررسی محتوا بخش مدیریت منابع انسانی که شامل موارد زیره می پردازیم.

 • فلسفه مدیریت منابع انسانی
 • کلید اهداف مدیریت منابع انسانی و اهداف
  اهداف خاص مدیریت منابع انسانی
 • نقش هدف دار مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت هدف دار منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی و لایه های سازمانی
 • ابعاد مدیریت منابع انسانی
 • سبک رقابتی مدیریت منابع انسانی
 • رهبری منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
 • سیاست های منابع انسانی شفاف و مدیریت منابع انسانی
 • فرآیندهای منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
 • کارت امتیاز منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
 • سیاست منابع انسانی مدرن و مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی فرامرزی
 • مدیریت منابع انسانی و مدلای منابع انسانی

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید