مدیریت گردشگری

استقلال مدیران، کنترل هدف دار، سیاستای سازمانی و اثر برنامه ریزی هدف دار: بررسی و تحقیق تجربی واسه پیوندهای گم شده بین بخشای هتل!

مقاله ای که به شکل پست در این مورد واسه شما ارائه می شه شامل بخشای مختلفیه که در این قسمت، با معرفی، چکیده و مقدمه تحقیق اونو شروع می کنیم. امیدوارم موردتوجه قرار بگیرن.

 

 

شاخصا و نکات برجسته

کنترل هدف دار پادزهری قوی واسه اجرای سیاستای سازمانیه. میزان سطح بالا از استقلال مدیران به سیاستای سازمانی بیشتری منجر می شه و در عین حال، سیاستای سازمانی تاثیر منفی بر اثر برنامه ریزی هدف دار داره. کنترل هدف دار و استقلال مدیران هم می تونه بسیار جداگونه باشه.

چکیده

این مقاله درمورد اثر استقلال مدیریتی و کنترل هدف دار بر سیاستای سازمانی و نمایش چگونگی اثر نفوذ برنامه ریزی هدف دار گزارش میده.

درحالی که در ادبیات مدیریت، سیاستای سازمانی به معنی منافع پایداره، بررسی این مسائل مفهومی و تجربی در صنعت توریزم ندیده گرفته شده.

این مطالعه به پر کردن این فاصله و فضا با بررسی اطلاعات ۱۷۵ هتل ۴ یا ۵ ستاره در مناطق کمتر تحقیق شده در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کمک می کنه.

یافته ها نشون میده سطوح بالای استقلال ترکیب شده با سطوح پایین کنترل، برنامه ریزی هدف دار رو با افزایش نا آرومی سازمانی خنثی می کنه.

ترسیم چشم انداز سیاسی و سازمانی، تنها یک تفسیره از یافته های و نتیجه های سیاسی که این مطالعه در مورد اون بحث کرده.

مقدمه

طیف خیلی از تحقیقات، سازمانا رو بعنوان اتحاد سیاسی اعضا با اهداف جور واجور تعریف کرده و اونا هم اینکه به دو حضور با هم و همیشگی سیاستای سازمانی و اثر تخریب کننده وسیع اونا بر نتیجه و خروجی سازمانی گواهی دادن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تبلیغ رستورانی که ۲۴ ساعت بازه !

هدف تحقیق در این مقاله، کمک به پر کردن این فاصله با بررسی اثر دو سابقه سیاستای سازمانی (استقلال مدیریت و کنترل هدف دار) و یکی از یافته های اون (اثر برنامه ریزی هدف دار) ه.

وقتی مدیران، منابعی رو تخصیص میدن، اونا تحت تاثیر میزان استقلالی که دارن و این که در چه سطح کنترلی هستش ان، قرار می گیرن.

پیشنهادات این مقاله چارچوبیه واسه کمک به فهم مدیران که چیجوری دو عامل مهم سازمانی استقلال و کنترل بر سیاستهای سازمانی تاثیر داره.

با اینکه استقلال به مدیران، انعطاف بیشتری واسه فعالیت میده، در همین زمان، کنترل هدف دار ابزاری واسه کنترل تنگ تر مدیران ارشد روی فعالیت اونا ارائه می کنه. ادبیات مدیریت هدف دار بصورت روشن از اهمیت سیستم کنترلای هدف دار واسه نظارت پیشرفتای هدف دار و تضمین اجرای برنامه های هدف دار طرفداری می کنه.

این تحقیق، به خاطر فهمیدن نقش کنترل هدف دار در محدود کردن فعالیتای سیاسی که به نوبه خود نفوذ داره در حصول اهداف سازمانی، نیاز به نظر می رسه. پس گیری، هدف تحقیق، جواب به دو سوال تحقیقیه در ادبیات مدیریت هدف دار بصورت عام و در کل و در بخش هتلداری بصورت خاص.

۱- تا چه حد استقلال مدیران و کنترل هدف دار بر سیاستای سازمانی اثر میذاره؟

۲- اثر سیاستای سازمانی بر آثار برنامه ریزی هدف دار چیه؟

 

[تعداد: ۵    میانگین: ۴.۶/۵]

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید