عنوان پایان نامه :

 مطالعه ریشه¬زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون¬های ریشه زایی NAA وIBA

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

چکیده
 
    به منظور بررسی تأثیر تنظیم کننده­های رشد گیاهی و رقم بر ریشه­زایی قلمه­های گاردنیا مطالعه­ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور تنظیم کننده­ی رشد گیاهی شامل: IBA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی­گرم در لیتر) و NAA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر) و 2 رقم گاردنیا (گل ریز و گل درشت) در 3 تکرار و 96 پلات آزمایشی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر ساده سطوح مختلف تیمارها در سطح 1 یا 5 درصد آماری معنی­دار بود. همچنین اثرات متقابل رقم و تنظیم کننده­های رشد گیاهی هم در درصد ریشه­زایی، طول ریشه و طول بزرگ ­ترین ریشه معنی­دار بود. مقایسه میانگین داده­ها نشان داد که تیمار 4000 میلی­گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید با 62 درصد نسبت به تیمار بدون هورمون (23 درصد)، درصد ریشه­زایی را افزایش داد و باعث افزایش معنی­دار سایر صفات گردید. همچنین تیمار 2000 میلی­گرم در لیتر نفتالین استیک اسید با 64 درصد بهترین درصد ریشه زایی را نشان داد و ضمناً باعث افزایش وزن تر، وزن خشک، طول ریشه، و طول بلندترین ریشه گردید.

کلیدواژگان: گاردنیا، ریشه زایی، نفتالین استیک اسید و ایندول بوتیریک اسید

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامهمطالعه ریشه¬زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون¬های ریشه زایی NAA وIBA

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه ریشه¬زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون¬های ریشه زایی NAA وIBA
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان مطالعه ریشه¬زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون¬های ریشه زایی NAA وIBA

دسته‌ها: پایان نامه ارشد