ویژگی های کارکنان و مشارکت آنان در تعریف نیازمندی های سیستم و استقرار آن

پس از بررسی ادبیات تحقیق مشخص شد که این فاکتور نیز یکی از عواملی است که در استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که کارکنان استفاده کننده از سیستم ( بخصوص کاربران عملیاتی سیستم) در بخش های مختلف سازمان، به عنوان یکی از عمده ترین عوامل ناکامی اجرای پروژه پیاده سازی سیستم به شمار می روند. هر یک از کارکنان بخش های مختلف سازمان، دارای اطلاعات و دانش خاص واحد خود هستند (Vandaie, 2008). این افراد باید دارای مهارت و شناخت کافی از اجزای سیستم و بخش های مختلف آن باشند تا بتوانند پس از نصب و استقرار سیستم به درستی از سیستم در جهت پیشبرد وظایف و فعالیت های خود استفاده نمایند. به علاوه کارکنان سازمان باید به تیم پروژه استقرار در مرحله شناسایی نیازمندی هایی که قرار است سیستم به آن ها پاسخ دهد، یاری برسانند. از آن جا که تقریبا یک سوم کل پروژه های نرم افزاری به دلیل عدم تشریح مناسب نیازمندی ها و مدیریت صحیح آن ها با شکست مواجه می شوند (بی بالان، 1389)، لذا مشارکت کارکنان در بیان دقیق نیازمندی ها سبب می شود تا  سازمان فروشنده سیستم برنامه ریزی منابع سازمان درک درستی از نیازهای سازمان مشتری به دست آورد و بر این اساس مجموعه ای از برنامه های کاربردی و نیازمندی های غیر کارکردی را به مشتری ارائه نماید که امکان پوشش نیازمندی های وی را به نحو موثر و کارا داشته باشد. در این راستا در صورتی که کارکنان سازمان دارای روحیه همکاری و مسئولیت پذیری بوده، از انگیزه لازم جهت استفاده از سیستم و دانش کافی در خصوص سیستم و نحوه کار با آن برخوردار باشند، می توانند نقش شایانی در استفاده موثر آمیز از سیستم و موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ایفا نمایند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تاثیرگذاران صنعت چه کسائی هستن ؟
دسته‌ها: آموزشی