عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

فهرست

 

عنوان                                                                                     صفحه

 

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲ بیان سوال­های اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………۴

۱-۳ فرضیه­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۵ کاربردهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۵

 

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱ راسته­ی بال­ریشک­داران ………………………………………………………………………………………………….۷

۲-۱-۱ ریخت­شناسی ………………………………………………………………………………………………………..۷

۲-۱-۲ زیست­شناسی ………………………………………………………………………………………………………..۸

۲-۱-۳ تبارشناسی …………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۴ رده­بندی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۵ زیرراسته­ی Tubulifera ………………………………………………………………………………………..14

۲-۱-۶ خونواده­ی Phlaeothripidae …………………………………………………………………………………..14

۲-۱-۶-۱ زیرخانواده­ی Phlaeothripinae ………………………………………………………………….16

۲-۱-۶-۲ زیرخانواده­ی Idolothripinae ……………………………………………………………………17

۲-۲ بررسی­های فونستیک ……………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۱ بعضی از بررسی­های انجام شده در خارج از ایران …………………………………………………..۱۸

۲-۲-۲ بررسی­های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………۲۰

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱ مشخصات جغرافیایی شهرستان گرگان …………………………………………………………………………..۲۴

۳-۲ روش­های نمونه­ورداری …………………………………………………………………………………………………۲۵

۳-۳ تهیه­ی اسلایدهای میکروسکوپی ……………………………………………………………………………………۲۵

۳-۴ روش ترسیم شکل­ها ……………………………………………………………………………………………………۲۶

 

 

فصل چهارم: نتایج

۴-۱ زیرراسته­ی Tubulifera ………………………………………………………………………………………………..28

۴-۱-۱ زیرخانواده­ی Idolothripinae ………………………………………………………………………………..28

۴-۱-۱-۱ گونه­ی Pseudocryptothrips meridionalis ………………………………………………..28

۴-۱-۲ زیرخانواده­ی Phlaeothripinae ……………………………………………………………………………….30

۴-۱-۲-۱ گونه­ی Hoplothrips sp. …………………………………………………………………………….30

۴-۱-۲-۲ گونه­ی Hoplandrothrips sp. ……………………………………………………………………..34

۴-۱-۲-۳ گونه­ی Haplothrips aculeatus (Fabricius) …………………………………………………38

۴-۱-۲-۴ گونه­ی Haplothrips flavicinctus (Karny) …………………………………………………..44

 

فصل پنجم: بحث

۵-۱ گونه­ی Pseudocryptothrips meridionalis Priesner ……………………………………………………..48

۵-۲ گونه­ی Hoplothrips sp. ………………………………………………………………………………………………48

۵-۳ گونه­ی Hoplandrothrips sp. ………………………………………………………………………………………48

۵-۴ گونه­ی Haplothrips aculeatus (Fabricius) …………………………………………………………………48

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی :عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه آن در بانک کشاورزی استان گیلان

۵-۵ گونه­ی Haplothrips flavicictus (Karny) ……………………………………………………………………..49

۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………۵۰

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد