عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

روش اجرای تحقیق و گروه بندی لیمو

درخشک کن به روش آون دردمای ۵۰ درجه سانتیگراد، تعداد ۵۰ پاکت کاغذی( هرپاکت به عنوان یک تکرار) که درهر پاکت تعداد ۱۰ عدد میوه لیمو( هرمیوه به عنوان یک نمونه) قرارداده میشه.

درخشک کن به روش خورشیدی، تعداد ۵ پاکت و درهرپاکت تعداد ۱۰ عدد میوه قرارداده خواهدشدواندازه گیریهای مورد نیاز انجام خواهدشد.

درروش خشک کن به روش دستی، تعداد ۳ پاکت و درهرپاکت تعداد ۱۰ عدد میوه قرارداده خواهدشد.

۳- ۳- ۱- مشخصات طرح آماری

۳- ۳– ۱ – ۱– نام طرح

ًتصادفی نامتعادل(باتکرارمتفاوت واسه هرتیمار).

۳- ۳– ۱ – ۲–تیمارها

تیمار۱ ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای ۵۰ درجه ساتیگراد .

تیمار۲ ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای ۶۰ درجه ساتیگراد .

تیمار۳ ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای ۷۰ درجه ساتیگراد .

تیمار۴ ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای ۸۰ درجه ساتیگراد .

تیمار۵ ) خشک کردن درخشک کن خورشیدی در۳ قطعه یاتکرار.

تیمار۶ ) خشک کردن درنورمستقیم خورشیددر۵ قطعه یاتکرار.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کشاورزی : تاثیر غلظت های هورمونی و ریزنمونه بر کال زایی، باززایی و کشت سوسپانسیون رازیانه
دسته‌ها: پایان نامه ارشد