عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

 

۲-۱-۲ اثر کود پتاسیم بر کارکرد بذر:

اثر مثبت کود پتاسیم بر کارکرد بذر در خیلی از گیاهان داروئی و بقیه اجناس زراعی مشاهده شدهه. به طور مثال در آزمایشی به وسیله حسنی (۲۰۱۰) اثر پتاسیم روی کارکرد دانه آنیسون بررسی شد و نتیجه گرفتن که با افزایش پتاسیم کارکرد بذر بالا میره. ناﺻﺮی ﭘﻮر ﯾﺰدی(۱۳۷۰) اثر نیتروژن ، فسفر و پتاسیم رو بر رشد و کارکرد زیره سبز بررسی و گزارش داد که ﺳﻄﻮح ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑـﺮ روی ﺗﻌـﺪاد داﻧـﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﮔﯿﺎه اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽدار داشته ولی بین سطوح پتاسیم به تنهایی اختلاف معنی داری مشاهده نکرد.

فنایی و همکاران(۱۳۸۸) هم  در آزمایشی که روی کلزا و خردل انجام دادن گفتن که اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ  در دو گونه کلزا و خردل ﻫﻤﺮاه بود. علی و همکاران (۲۰۰۷) هم با آزمایشی که در اون اثر پتاسیم روی پیاز انجام گرفت گفتن که پتاسیم باعث افزایش کارکرد بذر پیاز در هکتار می شه.

پرهیزکار و همکاران(۱۳۹۱) اعلام داشتن که اﺛﺮ ﮐﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  بر ﻋﻤﻠﮑﺮد دانه در هکتار در سطح یک درصد روی گیاه کتان معنی دار بود و سطوح مختلف پتاسیم تیمار شده نشون داد که بیشترین کارکرد دانه در هکتار واسه سطح ۸۰ کیلوگرم در هکتار بود. در تحقیقی به وسیله سپهر و ملکوتی(۱۳۸۳) روی آفتابگردان اثر سطوح پتاسیم مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج اون بدین صورت بود که پتاسیم کارکرد دانه رو ۵۰۰ کیلوگرم بالا برد. رحیمی(۲۰۱۲) در آزمایشی بر  اثر پتاسیم  روی گندم گفت که با افزایش پتاسیم میزان کارکرد بذر گندم افزایش معنی داری پیدا می کنه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد