عنوان پایان نامه :

 بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر۹۱ (Salvia sclarea L.)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

کاشت ریزنمونه

همه ریزنمونه­ها در محیط کشت پایه MS شامل ۳ درصد ساکارز، ۸/۰ درصد آگار و ۰۱/۰ درصد ویتامین و غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­های رشد، کشت شدن. ریزنمونه­های گره و نوک شاخه به شکل عمودی و ریزنمونه­های هیپوکوتیل و کوتیلدون به شکل افقی در محیط کشت قرار گرفتن. همه ریزنمونه­ها هر سه هفته یه بار در همون محیط کشت اول، واکشت شدن. بعد از حدود ۹ هفته، تعداد جوانه القا شده در هر ریزنمونه و تعداد شاخه باززایی شده در هر ریزنمونه، شمارش شدن.

 

۱۰-۳- آزمایش۴: بررسی اثر غلظت نمک در محیط کشت پایه MS و تیمار هورمونی بر ریشه­زایی شاخساره­های باززاشده مریم­گلی­کبیر

بعد از ۹ هفته، شاخساره­های ۴-۳ سانتی­متری باززایی شده از هر ریزنمونه به دقت خارج شده و در محیط MS شامل BAP (Mµ ۴/۴) قرار گرفتن یافتند. بعد از یک هفته به محیط پایه MS و  MS½ تکمیل شده با غلظتای مختلف (۵/۰ و۱ میلی­گرم در لیتر) IAA و IBA و محیط بی هورمون (شاهد) منتقل شدن. IBA قبل از اتوکلاو و IAA بعد از اتوکلاو به محیط کشت اضافه گردید. شیشه­ها در اتاق رشد دردمای  ˚C2  ± ۲۴ و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی نگهداری شدن. بعد از حدود ۴ هفته، گیاهچه­های ریشه­دار شده از محیط جدا شده و تعداد ریشه­های هر گیاهچه، شمارش شده و طول ریشها اندازه گرفته شد. ریشه­های گیاهچه­ها با دقت با آب مقطر استریل واسه زدوده شدن آگار، شسته شده و گیاهچه­ها واسه موافقت با شرایط بیرون، به گلدان­های پلاستیکی شامل ترکیب پیت و پرلیت به نسبت (۳ به ۱) مرطوب شده با محلولMS  ½ ، منتقل شدن. واسه حفظ رطوبت نسبی، گلدانا در جعبه پلاستیکی شفاف قرارگرفته و در اتاق رشد نگهداری شدن. بعد از ۱۰ روز، درپوش جعبه پلاستیکی کم کم باز و گیاهچه­های موافق شده آخر سرً به گلخانه منتقل شدن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری۹۲

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر۹۱ (Salvia sclarea L.)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر۹۱ (Salvia sclarea L.)

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد