عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و توانایی هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

۲-۱- بررسی منابع

دستگاهگوارش در حیوانات نشخوارکننده جدا از اینکه توانایی تخمیر در رودهکور مثل حیوانات تک معدهای علفخوار، دارای یک عضو بزرگ(شکمبه) با جمعیت کثیری از میکروارگانیسمهای همزیست شدهه که این میکروارگانیسمها مواد خشبی رو قبل اینکه به معده واقعی حیوان برسن جدا سازی مینمایند. ویژگی اصلی سیستم گوارشی نشخوارکنندگان، هضم تخمیری در آنهاست و این به خاطر وجود باکتریها و پروتوزوآهاییه که به تعداد انبوه در شکمبه و نگاری این حیواناته، پس در این حیوانات مواد خشبی که بهطور طبیعی، غذاهای با کیفیت پائینی بوده و قابل مصرف آدم نیستن به وسیله موجودات میکروسکوپی قبل از معده اصلی و خیلی کم بعد از معده اصلی تخمیر و استفاده می شن (دانشمسگران و همکاران، ۱۳۸۷).

ونسل(۱۹۹۰) نشون داد ارزش تغذیهای علوفه واسه چهارمعدهایها به توانایی میکروارگانیسمهای شکمبه واسه جدا سازی دیواره سلولی گیاه و تخمیر کربوهیدراتهای موجود بستگی داره. پس تلاشهای زیادی واسه تعیین ارزش غذایی با استفاده از آنزیم یا مایع شکمبه صورت گرفته.

عمل تخمیر در شکمبه به هضم مواد خوراکی به وسیله آنزیمهای مترشحه در شیرههای گوارشی شیردان و روده کمک میکنه (ولکلی و همکاران، ۱۹۸۳).

رونالد و رکس۴(۱۹۹۳) فاکتورهای پروتئین نپخته(CP)، خاکستر نپخته(CA)، انرژی قابل متابولیسم(ME)، سلولز، همیسلولز و لیگنین(NDF) و سلولز و همیسلولز(ADF) رو در سه گونه littoralis Aeluropus، erectum Sparganium، Paspalum distichum در مرحله رویشی مورد مطالعه قرار دادن و نتیجه گرفتن که distichum Paspalum بالاترین پروتئین نپخته و گونه erectum Sparganium کمترین پروتئین نپخته رو داره و گونه littoralis Aeluropus از نظر ارزش غذایی بعد از Paspalum distichum قرار میگیره.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مهندسی کشاورزی : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری۹۲

ترکان(۱۳۷۸) ترکیبات شیمیایی ۵ گونه گرامینه رو در سه مرحله فنولوژیکی، قبل از گلدهی، گلدهی و بذردهی در سه استان لرستان، سمنان و مرکزی در ۸ اقلیم بررسی کرد و نتیجه گرفت که میزان پروتئین نپخته و انرژی قابل متابولیسم با افزایش رشد، کاهش و میزان NDF  زیاد میشه و اقلیم منطقه اثر زیاد معنیداری بر ترکیبات شیمیایی داره.

[۱].Vencl

[۲] .Wealkley

۳ .Ronald

۴.Rex

۵ .Deragomir

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و توانایی هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و توانایی هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد