9-3-2 نگهداری توجه
زمانی که توجه شخص جلب شده است، بهتر است که آن توجه برای مدت زمان مشخص نگهداری و حفظ شود. برادبنت (1958) در این رابطه سه نظریه پیشنهاد کرد:
نظریه اول: «از دست دادن توجه زمانی اتفاق می افتد که محیط اطراف خسته کننده باشد که در آن سطح تمام فعالیت های دستگاه عصبی پایین تر است«. به نظر می رسد این نظریه در این مورد که چه اتفاقی در بسیاری از موقعیت های آموزشی می افتد کاربرد دارد؛ بنابراین طبیعی است که یکنواختی تمرین سبب کاهش توجه شاگردان خواهد شد.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   برنامه های کاربردی مورداستفاده کارآفرینان موفق چیه؟
دسته‌ها: آموزشی