Menu

پايان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

-روش غیر مداوم (تنها روشی که در کشورمان انجام می شود):

این روش (که روش بچ می باشد) شامل مراحل زیر می باشد:

  • پاستوریزاسیون اولیه شیر استاندارد شده
  • تلقیح آنزیم بتا گالاکتوزیداز از منشا مخمری به مقدار0/1%
  • انکوباسیون در دمای بهینه عمل آنزیم تا کامل شدن عمل هیدرولیز آنزیمی لاکتوز که در برخی از کارخانجات این زمانی طولانی است .
  • پاستوریزاسیون مجدد شیر کم لاکتوز (به منظور غیرفعال کردن آنزیم اضافه شده) و هموژن کردن آن
  • سرد کردن و بسته بندی شیر کم لاکتوز

در تهیه شیر کم لاکتوز به این روش ،زمان اثر آنزیم لاکتاز و دمای انکوباسیون به عنوان متغیر در نظر گرفته می شود .و با توجه به درصد هیدرولیز لاکتاز و لاکتوز باقیمانده شرایط بهینه تولید شیر کم لاکتوز تعیین می شود .

هم اکنون کارخانه موفق در تولید شیر کم لاکتوز پاستوریزه به روش غیرمداوم ،در کشورمان کارخانه لبنیات پاک تهران می باشد (2) .

-روش مداوم تولید شیر کم لاکتوز (که در کشورمان انجام نمی شود):

این روش جزو تکنولوژی های نوین صنعت غذا به حساب می آید و در حال حاضر در کشورهای پیشرفته به عنوان روش متداول به کار گرفته می شود .

مراحل تولید شیر کم لاکتوز با این روش:

1- پاستوریزاسیون اولیه شیر استاندارد شده

2- جریان یافتن شیر با دبی مود نظر از ستون بیوراکتور

3- پاستوریزاسیون اختیاری شیر کم لاکتوز تولیدی

4- سرد کردن و بسته بندی شیر کم لاکتوز

در تهیه شیر کم لاکتوز به این روش ،دبی شیر ،دما ، ابعاد بیوراکتور(قطر ، ارتفاع) ،پروسیته ستون پکد شده و غیره  به عنوان متغییرمی توانند در نظر گرفته شوند .

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه  تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان  تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات