Menu

پايان نامه ارشد مهندسی کشاورزی : تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

1-12-اتلاف فعالیت آنزیم های تثبیت شده:

اتلاف فعالیت آنزیم تثبیت شده به علت تغییرات در ساختار فضائی آنزیم و شکستگی های زنجیره پلی پپتیدی می تواند اتفاق بیفتد که در اثر شرایط واکنش مانند pH ،دما ،نیروی یونی محیط واکنش و غیره است .بسته شدن دائمی جایگاه های فعال آنزیم توسط ممانعت کننده ها یا بوسیله پیوند یافتن با حامل و نیز اتلاف اولیه پروتئین تثبیت شده در حامل هم موجب افت فعالیت آنزیم می شوند (4) .

-ویژگی های آنزیم های تثبیت شده :

خصوصیات آنزیم های تثبیت شده احتمالا تا حدودی با خصوصیات آنزیم اولیه تفاوت دارد .مثلا pH مناسب برای آنزیم هنگامی که تثبیت می شود ممکن است تغییر کند که بستگی به بار الکتریکی موجود در سطح ماده حامل دارد .ثبات حرارتی آنزیم هنگامی که به شکل تثبیت شده درآید اغلب افزایش می یابد ،اگرچه در مواقعی ممکن است حتی از مقاومت حرارتی آن کاسته گردد (4) .

 

-تثبیت آنزیم و صرفه اقتصادی :

به کارگیری آنزیم های تثبیت شده به شکل بارزی سبب کاهش هزینه تولید می شود .مثلا هزینه تولید فرکتوز از گلوکز طبق روش ها معمولی آنزیمی اساسا در حدی است که تولید آن را غیر اقتصادی می سازد .برآورد هزینه ها نشان می دهد که تولید فروکتوز با استفاده از سیستم آنزیمی تثبیت شده برابر 65 درصد هزینه تولید ساکارز از چغندر قند یا نیشکر می باشد (4) .

از آنزیم های تثبیت شده می توان هم در سیستم های غیر مداوم و هم سیستم های مداوم استفاده کرد .در روش غیر مداوم ،آنزیم به محلول حاوی سوبسترا اضافه می گردد و برای مدتی به هم زده می شود .بعداز کامل شده واکنش مورد نظر ،آنزیم از محیط جدا و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد .در روش مداوم ،محلول سوبسترا از ستونی که آنزیم بر روی آن تثبیت شده است به طور مداوم عبور داده می شود .در چنین سیستمی ،جرم گرفتگی سیستم و یا رشد میکروارگانیسم ها می تواند مسئله ساز باشد که باید اقدام لازم در مورد چنین مسائلی صورت بگیرد (4) .

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه  تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان  تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات