Menu

دانلود پايان نامه رشته مهندسي کشاورزي : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

مواد آلی و نقش آن ها در تجزیه علف کش ها

    اعتقاد بر این است که به دلیل کم بود یک یا مقدار بیشتری از مواد غدایی مورد نیاز در شرایط محیط طبیعی سرعت تجزیه آفت کش ها پایین می با شد (بریسنو ، 2007). از اینرو اضافه کردن کود های معدنی و کود های دامی به خاک موجب تحریک رشد میکروارگانیسم های خاک و تسهیل فرایند تجزیه زیستی آفت کش ها می شود (پرهام و همکاران، 2003) و این موضوع در سرعت تجزیه آفت کش ها در خاک های آلوده و هم چنین کاهش ماندگاری آن ها در خاک و تبعات زیست محیطی آن ها موثر است. کادین و همکاران (2007) با افزایش کود آلی ، کمپوست قارچ و پساب به خاک آلوده شده با آترازین دریافتند که این مواد تجزیه آترازین را از طریق تحرک ریز جانداران تجزیه کننده افزایش داده اند. بطوریکه درصد تجزیه آن نسبت به شاهد در سه تیمار مذکور به ترتیب 07/22، 7/29، 17/34 درصد بود. گتنگا (2003) در بررسی تاثیر کمپوست بر سرنوشت آترازین مشاهده کرد که افزودن مواد آلی پس از 112 روز تجزیه آترازین (1/55 درصد) در مقایسه با تیمار شاهد (7/30 درصد ) به طور معنی داری افزایش داد. با این حال اعتقاد بر این است که بسته به نوع مواد آلی اثرات متفاوتی در تجزیه زیستی مشاهده می شود. هانس (1987) مشاهده کرد که افزایش لجن فاضلاب باعث توقف تجزیه آترازین، دیوران و لینوران می شود ولی کود گاوی روند تجزیه را تسریع می کند. مورمان و همکاران (2001) نیز مشاهده کردند که اگر چه خاک اره و کود گاوی منجر به افزایش زیست جانداران خاک می شوند اما خاک اره بر خلاف کود گاوی کاهش تجزیه آترازین را در پی داشت . 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن