Menu

دانلود پايان نامه رشته مهندسي کشاورزي : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

آزمایش های زیست سنجی 

زیست سنجی خاک معمولا مشتمل بر روش کمی برای تعیین مقدار علف کشی خاص در نمونه ی خاک است و این روش برای تعیین اثرات گیاه سوزی، آبشویی یا فعالیت باقیمانده ی علف کش در خاک مورد استفاده قرار می گیرد(لاوی و سانتلمن ، 1986).  بطوریکه در زمانی که از تاریخچه کاربرد علف کش در مزرعه ای مطلع نباشیم و یا بخواهیم اثرات بقایای یک علف کش را بر روی گیاهان زراعی مختلف بررسی کنیم استفاده از این روش در مقایسه با روش های پیشرفته و هزینه بر آنالیز دستگاهی از کارایی بالایی بر خوردار می باشد. این روش به صورت های مختلف شامل سنجش مزرعه ای و سنجش آزمایشگاهی، سنجش های برگی، سنجش های گهر مایه ای ، زیست سنجی در پتری دیش ، زیست سنجی با استفاده از میکروارگانیسم ها و هم چنبن روش ساده زیست سنجی خاک  صورت می گیرد. که این مورد آخر روشی است که درآزمایش حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش غلظت های شبیه سازی شده از باقیمانده  علف کش مورد نظر با توجه به مقدار مصرف در مزرعه، در شرایط آزمایشگاهی و در داخل گلدان ها شبیه سازی شده و سپس گیاهان محک  مورد مطالعه کاشت می شوند و بعد از سبز شدن گیاهان پاسخ آن ها به غلظت شبیه سازی شده از علف کش به منظور بررسی حساسیت آن ها و شناخت گیاهان محک برای تعیین بقایای احتمالی علف کش مورد مطالعه قرار می گیرد. روش مذکور و سایر روش های زیست سنجی هرجند همانند روش های شیمیایی ممکن است قادر به تشخیص مقادیر خیلی کم باقیمانده علف کش در خاک یا سایر محیط های رشد نباشند اما از چندین مزیت بر خوردارند:

  • حضور برخی از متابولیت های سمی با استفاده از روش زیست سنجی قابل تشخیص است اما بر اساس تجزیه شیمیایی قابل تشخیص نیست.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن