Menu

دانلود پايان نامه رشته مهندسي کشاورزي : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

مواد و روش ها

به منظور بررسی تجزیه زیستی و شیمیایی علف کش متری بیوزین و نیز تاثیر بقایای شبیه سازی شده ی آن در خاک بر گیاهان زراعی، آزمایش هایی در شرایط کنترل شده به شرح زیر انجام شدند.

3-1 - آزمایش اول: بررسی تجزیه شیمیایی و زیستی  علف کش  متری بیوزین در خاک

اين آزمایش به منظور بررسی تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین و به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی درطی دو آزمایش جداگانه در آزمایشگاه تحقیقات علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان سال 1389 انجام شد. به منظور بررسی روند تجزیه زیستی از خاک غیر سترون استفاده شد که عوامل مورد نظر در این آزمایش شامل ماده آلي خاک (کود گاوی ) در چهار سطح  (0، 1، 5 و 10درصد وزنی خاک) و زمان برداشت نمونه ها در 7 سطح (صفر، 2، 4، 8، 16، 36، 64و 90 روز پس از خوابانیدن نمونه ها در انکوباتور) بودند که در سه تکرار انجام شد. به منظور بررسی روند تجزیه شیمیایی از خاک سترون شده استفاده شد وعوامل مورد بررسی در این آزمایش همان عوامل مذکور در تجزیه زیستی بودند اما  شرایط سترون ماده ی آلی (سترون شده و سترون نشده) نیز به این آزمایش اضافه شد.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن