Menu

دانلود پايان نامه کشاورزي : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

جذب توسط گیاه1[1]

هرچند هدف از کاربرد علف کش گیاه است، اما مقدار علف کشی که توسط گیاه جذب می شود سهم زیادی در سرنوشت علف کش ها ندارد. مشاهده شده است که کم تر از یک درصد مقدار کاربرد علف کش های پس رویشی به محل عمل می رسند(کلی ، 1995). در گیاهان فعالیت بیولوژیکی علف کش ها ممکن است به دلیل کشش سطحی پایین و یا شسته شدن علف کش از سطح برگ توسط باران ، شبنم و یا آبشویی  کاهش یابد(نالواجا و همکاران، 1995). شواهدی وجود دارد که مقداری از علف کش های جذب شده توسط گیاه ممکن است تجزیه نشده و در بافت ها ی آن باقی مانده و دوباره همراه با بقایای آن به خاک بازگردد. این فرایند در علف کش های کلوپیرالید، دالاپون، گلیفوسیت و پیکلورام گزارش شده است (ایگل، 1990). برخی مطالعات نیز نشان دادند که علف کش هایی مانند دیکلوبنیل پس از جذب توسط گیاه از سطوح برگ آن تبخیر می شوند و در برخی از علف کش ها مانند دایکامبا، گلیفوسیت و ایمازاتاپیر علف کش جذب شده دوباره از طریق تراوش با مواد گیاه از راه ریشه به خاک بازگردانده می شود(کلی، 1995).

[1] 1- Uptake by plant

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن