Menu

پايان نامه کشاورزي : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

متابولیت های علف کش متری بیوزین

متابولیت های اصلی حاصل از تجزیه شیمیایی و میکروبی  علف کش متری بیوزین، دی آمینو متری بیوزین (DA) ، دی کتو متری بیوزین (DK) و دی آمینو دی کتو متری بیوزین (ََِِِDADK) می باشند ، DA و DK هردو حاصل تجزیه نوری و میکروبی می باشند و به ترتیب با از دست دادن گروه آمین و سولفید ایجاد می شوند (هورتارز و همکاران، 2006)، تجزیه کامل این علف کش  به دی اکسید کربن و آب از طریق میکروبی  و با تشکیل DADK صورت می گیرد. اما در شرایط آزمایشگاهی معدنی شدن کامل از 20 درصد تجاوزر نمی کند (هنریکسون و همکاران، 2002). متابولیت های حاصل از تجزیه علف کش در شکل 2-1 دیده می شوند، این متابولیت ها فعالیت بیولوژیکی کمتری در مقایسه با مولکول متری بیوزین دارند اما قطبیت آن ها از مولکول متری بیوزین بیشتر می باشد، در نتیجه  پتانسیل  آبشویی بیشتری در مقایسه با این علف کش دارند. بطوریکه این متابولیت ها بخصوص  دی کتو متری بیوزین و دی آمینو دی کتو متری بیوزین منجر به آلودگی آب های بسیاری از مناطق از جمله کشور دانمارک شده اند(وائوکوب،1992; کجار، 2005).

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن