پایان نامه ارشد

پایان نامه مهندسی کشاورزی : مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی

عنوان پایان نامه :  مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی

عنوان پایان نامه :  مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه مهندسی کشاورزی : مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی

عنوان پایان نامه :  مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی

عنوان پایان نامه :  مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی

عنوان پایان نامه :  مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :

 مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

۳-۷-۱-۶- مشارکت اجتماعی شالیکاران

ضرورت مشارکت مردمی از اونجا سر می­گیرد که در محیط پیچیده و متغیر موجود، شرایط جواب­گویی به نیازها و مشکلات، در یک فرد به تنهایی جمع نمی­شه و بهترین حالت، همکاری و مشارکت همه افراد ذینفع واسه حل مسائل و بهبود اوضاعه. با مشارکت افراد، یک سیستم غیر­متمرکز ایجاد می­شه و باعث اثر گسترش می­شه (Thompson, 1995). این بخش شامل ۳ گویه.

۳-۷-۱-۷ - فعالیت­های آموزشی تبلیغی شالیکاران

   گسترش نیروی محرکه همه بخشهای فعال در نظام کشاورزی حساب می­شه، چون از طرفی با جامعه اجرایی و علمی کشاورزی و از طرف دیگه با بهره­برداران رابطه داره و هر یک از این زیر­بخش­ها واسه اجرای درست برنامه­های خود به این ساز و کار ارتباطی نیاز دارن (صبوری و همکاران، ۱۳۹۰).

این بخش در سوال­نامه شامل چار گویه.

۳-۷-۱-۸- علم فنی

این بخش از سوال­نامه شامل ۹ گویه.

۳-۷-۱-۹- اثرات زیست­محیطی کنترل بلاست برنج

۳-۷-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیریه که تحت اثر متغیر جداگونه قرار می­گیرد و بر اثر تغییرات اون تغییر می­کنه (بهبودیان، ۱۳۸۵). متغیر وابسته در این تحقیق روشهای کنترل مریضی بلاست برنج بودن که شامل کنترل شیمیایی، زراعی، بیولوژیک و کشت ارقام مقاومه که مقایسه اقتصادی روی اونا انجام گرفت.

۳-۸- فرضیه­های تحقیق

۳-۸-۱- بین سابقه برنجکاری شالیکاران استفاده­کننده از کنترل زراعی و سابقه برنجکاری شالیکاران استفاده­کننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری اختلاف معنی­داری هست.

۳-۸-۲- بین سطح زیر کشت برنج شالیکاران استفاده­کننده از کنترل زراعی و سطح زیر کشت برنج شالیکاران استفاده­کننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری اختلاف معنی­داری هست.

۳-۸-۳- بین روش کنترل و سن جواب دهندگان از نظر آماری رابطه معنی­داری هست.

۳-۸-۴- بین جنسیت جواب­دهندگان و روش کنترل مریضی از نظر آماری رابطه معنی­داری هست.

۳-۸-۵- بین نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی در مورد روش کنترل مریضی و نظر کشاورزان از نظر آماری اختلاف معنی­داری هست.

۳-۹- روش جدا سازی و بررسی داده­ها

در این تحقیق روش جدا سازی و بررسی داده­ها با استفاده از روش­های کمیه که به شکل آمار توصیفی و بدست اومده انجام گرفته.

۳-۹-۱- آمار توصیفی

محقق در بخش آمار توصیفی تنها به توضیح داده­ها پرداخته و درصدد اثبات و یا رد فرضیه خاصی نبوده و در هر مرحله، تنها یک متغیر مورد بررسی قرار می­گیرد و روابط بین متغیرها مورد توجه نیس (کلانتری، ۱۳۸۵).

در بخش آمار توصیفی اول جداول پخش زیادی، درصد، زیادی تجمعی، شاخص­های تمایل به مرکز شامل میانگین، میونه و نما و از انحراف ملاک بعنوان شاخص پراکندگی از مرکز استفاده شدهه.

در این تحقیق در مرحله اول جدا سازی و بررسی داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی بوده و به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می­شه.

واسه گروه­بندی پاسخگویان برحسب میزان نفوذ­پذیری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، فعالیت­های آموزشی­- تبلیغی ودانش فنی شالیکاران در مورد کنترل بلاست برنج، علم در مورد اثرات زیست­محیطی کنترل بلاست برنج از رابطه فاصل میانگین از انحراف معیاراستفاده شده که در این روش نحوه تبدیل امتیازات کسب شده به چار سطح به توضیح زیر محاسبه شدهه:

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :

 مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

۳- ۲-۱- شهرستانهای استان گیلان

   طبق آخرین تقسیمات کشوری، تا پایان شهریور سال ۱۳۸۳، استان گیلان دارای ۱۶ شهرستان، ۴۸ شهر و ۴۳ بخش، ۱۰۹ دهستان و ۲۸۹۲ آبادی (۲۶۹۰ آبادی دارای ساکنان و ۲۰۲ آبادی خالی از ساکنان) می­باشه. شهرستان­های استان گیلان عبارتند از: آستاراـ آستانه اشرفیه ـ املش-  بندرانزلی ـ تالش ـ رشت ـ رضوانشهرـ  رودبارـ رودسرـ سیاهکل ـ شفت ـ صومعه­سرا ـ فومن ـ لاهیجان ـ لنگرودـ ماسال (بی­نام، ۱۳۹۱).

۳- ۲- ۲- شهرستان لنگرود

   تحقیق حاضر در شهرستان لنگرود یکی از شهرستانهای استان گیلان انجام می­شه. این شهرستان با وسعتی در حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع در شرق گیلان در طول ۳۰، ۱۰ و ۵۰ و عرض ۱۱ و ۳۷ جغرافیایی در ارتفاع ۲۱ متری از سطح دریا قرار داره. این شهرستان روی جلگه­ای سرسبز قرار گرفته و ۱۰ کیلومتر با دریای خزر فاصله داره. در قسمتهای جنوبی اون کوهپایه­های جنگلی دیده می­شه. در فاصله ۶۰ کیلومتری از رشت واقع شدهه و از طرف شمال و غرب به شهرستان لاهیجان، از طرف شرق، دریای خزر و شهرستان رودسر و از طرف جنوب به شهرستان املش منتهی می­شه. جمعیت این شهر طبق آمار سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۷۴۶۲۹ نفره. دارای ۵ شهر، اطاقور، کومله، شلمان، مرکزی و چاف و چمخالهه. هر چند طبق تقسیمات جدید سال ۹۳ مرکز آمار ایران، لنگرود به سه بخش اطاقور، مرکزی و کومله تقسیم شدهه. طبیعت مناسب باعث گردیده مردم لنگرود به کارای کشاورزی علاقه­مند باشن. از اجناس کلی لنگرود می­توان به شکل های مختلف برنج، چای و صیفی­جات اشاره کرد. ضمنا صید ماهی در این شهرستان رایجه (بی­نام، ۱۳۹۱).

۳-۳- روش تحقیق

این تحقیق از دید راه و روش غالب تحقیق (پارادایم تحقیق) جزو تحقیقات کمی می­باشه، چون با آمار و داده­های جمع­آوری شده از راه سوال­نامه مرتبطه. از دید هدف در بخش تحقیقات کاربردی قرار می­گیرد، به ­دلیل اونکه نتایج حاصل در جهت حل موضوع و رسیدن به اطلاعاتیه که جهت اخذ تصمیم و رفع نیاز و مشکلات می­باشه. به­عبارت دیگر یافته­های این تحقیق و جدا سازی و بررسی اون می­تواند واسه حل مسائل اجرایی در مورد کنترل اقتصادی مریضی بلاست برنج مورد استفاده بگیره. ضمنا از دید نحوه کنترل متغیرهای تحقیق، جزو تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) و از نوع اندازه گیری شده  مقطعیه و سعی در توضیح رابطه پدیده­ها در محدوده زمانی مشخصی داره. آخر سرً این تحقیق از دید روش جمع­آوری داده­ها از نوع میدانیه چون با استفاده از سوال­نامه داده­های لازم جمع­آوری گردیده­ است. از آنجایی که بخشی از داده­ها از راه تحقیقات کتابخونه­ای و اینترنتی جمع­آوری گردیده ­است در این بخش هم قابل تقسیم­بندیه.

۳-۴- جامعه و نمونه آماری

جامعه به تعدادی فرد گفته می­شه که کمه کم دارای یک ویژگی مشترک باشن. نمونه، بخشی از جامعه بوده که معرف اینه و واسه حدس شاخصهای آماری در جامعه به روش خاصی از اون درآورده می­شه (بهبودیان، ۱۳۸۵). در این تحقیق، جامعه آماری شامل دو گروه (طبقه) است گروه اول، ۳۳ نفر از کل کارشناسان فعال در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود، ناظرین برنج شهرستان و کارشناسان کلینیک گیاهپزشکی بوده و گروه دوم شالیکاران شهرستان لنگرود هستن که طبق آمار بدست­ اومده از بخش گسترش شهرستان، حدود ۱۳۰۰۰ نفر در شالیزارهای اون فعالیت دارن. با قرار­دادن این عدد در جدول مورگان و فرمول کوکران حجم نمونه ۳۷۳ نفر به روش نمونه­گیری تصادفی در دسترس به دست آمده.

۳-۵- وسیله جمع آوری داده­ها

واسه جمع­آوری داده در این تحقیق داده­های ابتدایی و ثانویه مورد استفاده قرار گرفته. داده­های ابتدایی از راه پرسشنامه جمع­آوری شده که به وسیله شالیکاران و کارشناسان تکمیل و ضمنا از راه آمار و اطلاعات مورد نیاز از مدیریت حفظ ­نباتات شهرستان لنگرود و بخش گسترش در مورد­ی روش­های کنترل شیمیایی، زراعی و بیولوژیک و هزینه و در­اومد در هکتار بدست اومد. گروهی از داده­ها از راه تحقیقات کتابخونه­ای و مراجعه به اینترنت بدست اومد.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :

 مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

۲- ۴- مقایسه اقتصادی روش­های کنترل مریضی بلاست برنج

آزمایش اقتصادی اثرات جانبی آفت­کشهای مورد استفاده در مناطق پنبه­کاری پنجاب پاکستان انجام شد و نتایج نشون دهنده­ی اثرات تخریب کننده استفاده از آفت­کشها در منطقه بوده و استفاده از روشهای پیشگیرانه به جای روشهای شیمیایی خیلی پیشنهاد می­شه (Azeem Khan et al., 2002). با توجه به هزینه­های سنگین واردات سموم آفت­کش، پیشنهاد شده که این هزینه­ها در راه مراقبتهای بهداشتی، بازیافت ضایعات محصول و تحقیق و پیشرفت مصرف گردند. ضمنا یکی از اقدامات در جهت کاهش مصرف سموم در منطقه، بالا بردن قیمت آفت­کشها و اقدامات نظارتی سختگیرانه در منطقه می­باشه (Azeem Khan et al., 2002). جدا سازی و بررسی اثرات اقتصادی بیماریهای گیاهی با استفاده از مدل تعادل عمومی به وسیله گروهی از محققان انجام شد و طی اون میزان اثر مریضی بر کارکرد دانه، هزینه­های کنترل مریضی و بازارپسندی محصول بررسی شد (Wittwar et al., 2003).

ضمنا آزمایش اقتصادی قارچکشهای جانشین در برابر مریضی­های ریشه­ی سبزیجات در سیستم های کشت حفاظت شده در مصر نشون داد که کاربرد قارچکشهای جانشین باعث کاهش قابل توجه مریضی پوسیدگی ریشه در سبزیجات خیار، گوجه­فرنگی و فلفل در گلخانه نسبت به قارچکش­های قبلی گردید .(El- Mougy et al., 2013) جدا از اینکه این طبق محاسبات اقتصادی هزینه – فایده، سود­دهی هم زیاد شد. سود حاصله در طول درمان قارچکش به ترتیب ۸/۶۸، ۵/۹۸ و ۸/۴۵ واسه خیار، گوجه­فرنگی و فلفل در ضدعفونی خاک با قارچکشهای جانشین بوده و کاهش هزینه­ها به ۵/۴۲، ۵/۵۴ و ۳/۳۵ هم ثبت گردید .(El- Mougy et al., 2013) مقایسه اقتصادی روشهای کنترل علفهای هرز در طول فصلهای زراعی ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ جهت بررسی اثر استفاده از روشهای مختلف کنترل علفهای هرز بر کارکرد و بازدهی اقتصادی دو رقم بادام زمینی در نیجریه انجام شد. طبق تحقیقات انجام یافته از بین تیمارهای مختلف بیشترین سود خالص از تیمار کاه برنج در عمق ۱۰ سانتی­متری ضمنا یک دست وجین ۶ هفته بعد کشت بدست اومده و این روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و باعث کاهش مصرف سموم شیمیایی می­شه (Etejere et al., 2013). واسه مقایسه و آزمایش اقتصادی روشهای مختلف استفاده از متیل­بروماید جهت ضدعفونی خاک گلخانه­ی توت­فرنگی از روش بودجه­بندی جزیی طبق هزینه- فایده و اثر درمانهای مختلف بر درآمد استفاده گردید (Sydorovych et al., 2006). نتایج نشون می­بده که جایگزینی متیل­بروماید از نظر اقتصادی توجیه­پذیره. ضمنا کارکرد در همه مناطق یکنواخت نبوده و استفاده از کلروپیکرین نتایج شبیه خوبی با بازده بیشتر از ۱۶۷۰ دلار در هکتار نسبت به متیل­بروماید در بقیه مناطق نشون داده (Sydorovych et al., 2006). اثر مریضی بلاست برنج روی کیفیت و کارکرد دانه و رشد ریشه در شرایط مدیترانه­­ای روی چار گونه از برنج طی سالهای ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بررسی شد. نتایج بدست اومده، نشون داد که رشد ریشه و کارکرد پس از تلقیح با عامل مریضی کاهش یافته، ارتفاع بوته، وزن هزار­دانه و تعداد پنجه­­های بوته کاهش می­­­یابد. حدس زده شد که به ازای هر واحد افزایش در بلاست برگ و بلاست گردن، ٩٧/۵ و ٢٣/٠ گرم در بوته کاهش کارکرد هست و صفات کیفی کمتر از صفات کمی، تحت اثر مریضی قرار می گیرن (Koutroubas et al.,2009).

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :

 مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

۲-۳-۱- ۵- استفاده از ارقام مقاوم

القای­ مقاومت به گیاه ­میزبان، یکی از روش­های ­کنترل­­ مریضی ­است. پایه برنامه­ی اصلاحی واسه معرفی ارقام مقاوم برنج به بلاست استفاده از ژنهای مقاوم بزرگ اثر، بوده. ارقامی که سطح مقاومت بالایی خصوصا در دامنه­ی جغرافیایی وسیع از خود نشون می­دهند، دارای چند ژن مقاومت اصلی هستد (موسی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۹). ارقامی که ترکیب ژنهای اصلی مقاومت در اونا برابر می­باشه، در شرایط مزرعه سطوح مقاومت یه جوری رو نشون نمی­دهند (موسی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۹). طبق اینجور فرق­هاییه که محققین ژاپنی در کنار مقاومت واقعی١، مقاومت مزرعه­ای٢ رو مطرح می­کنن (موسی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۹). معنی مقاومت نسبی یا مزرعه­ای در سالهای گذشته در برنامه­های کنترل مریضی بلاست مورد توجه قرار گرقتهه (موسی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۹). مقاومت نسبی به شکل یه جور موافقت بین پاتوژن و گیاه میزبان ظهور یافته و باعث کاهش پیشرفت­ی مریضی در مقایسه با ارقام بدون مقاومت می­شه. این نوع مقاومت واسه محیط­هایی که شدت مریضی در اونا کم یا متوسط باشه، مناسبه اما واسه محیط­هایی که شدت مریضی بالاست، کفایت نمی­کنه. یعنی، مقاومت نسبی مقاومتی کمی و ناکامل بوده که تنها موجب کنترل مریضی در حد قابل قبول می­شه. ژنهای مسئول مقاومت نسبی QTLs نامیده می­شن (موسی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۹). به خاطر بررسی واکنش ژنوتیپ­های مختلف برنج نسبت به جمعیت مزرعه­ای قارچ عامل مریضی بلاست و ضمنا ۸ نژاد شناسایی شده­ی اون، تعداد ۱۱۶ ژنوتیپ مورد آزمایش قرار گرفتن (موسی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۹). از بین ۱۱۶ رقم مورد آزمایش، ۵۳ رقم با تیپ آلودگی ۳-۱ (مثل خزر، سپیدرود و نعمت)، مقاوم، ۲۴ رقم با تیپ آلودگی ۵-۴ (فجر، بجار و سنگ­جو)، نیمه­حساس و ۳۹ رقم با تیپ آلودگی ۸-۶ (حسن­سرایی، بینام و شکل های مختلف طارم)، حساس بودن (موسی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۹). در پژوهشی دیگر انتقال ژنهای مقاومت روی برنج رقم طارم دیلمانی، بررسی شد. این رقم در برابر مریضی بلاست زیاد حساسه. واسه تهیه­ی رقم مقاوم از روش ژنتیک سنتی مندلی استفاده شد. نتایج نشون داد که ژنهای مقاومت به رقم طارم دیلمانی انتقال یافته و تغییرات کمی در کیفیت محصول حاصل شدهه (مهدیان ، ۱۳۸۸). در مورد استفاده از ارقام مقاوم و انتقال ژنهای مقاومت بیشترین تحقیقات در موسسه تحقیقات برنج (IRRI)، انجام شدهه. واسه این منظور در رقم حساس Co39، ترکیب ژنی  Pi-1/Pi-1b+ Pi-2را ساختن.  Co39به عنوان دهنده­ی مقاومت جهت انتقال ژنهای مقاومت به ارقامی مثل جیوتی و IR50، منتقل شد و نتایج مطلوبی بدست اومد .(Gnanamanickam et al., 2000) تحقیقات دیگر در هند، نشون داد که جدایه­هایی از قارچ عامل بلاست هست که روی ژنهای ­Pi-2 یا ۱-  Piبه تنهایی مریضی­زا هستن ولی روی ترکیب اونا تا­کنون هیچ جدایه­ی مریضی­زا مشاهده نشده (Sivaraj et al., 2000).

۱- True resistance

۲- Field resistance

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :

 مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

۲-۳-۱-۴- کنترل شیمیایی

کنترل شیمیایی، روش دیگر علیه مریضی بلاست برنجه. استفاده از قارچکش تری­سیکلازول به وسیله بعضی محققان پیشنهاد شدهه. این قارچکش، سیستمیک بوده و با جلوگیری از نفوذ پاتوژن به اپیدرم گیاه از راه از بین بردن استواری دیواره­ی چنگک (آپرسوریوم) مریضی رو کنترل می­کنه. پس تری­سیکلازول نقش درمانی نداره و نمی­تواند روی اسپور قارچ اثر بزاره (Peterson, 1990). استفاده از قارچکش پروبندازول در ژاپن از سال ١٩٧۵، علیه مریضی گزارش شد که یک قارچکش سیستمیک بوده و از راه ریشه جذب می­شه و در مدت ۴٠ تا ٧٠ روز، مریضی رو کنترل می­کنه. با این حال مقاومت نسبت به این قارچکش، مشاهده شدهه .(Iwata and kaisha, 2001)

ضمنا اثر قارچکش­های مختلف روی­ گونه­های ­­برنج حساس به­ مریضی ­بلاست، ­مثل Basmati­ C-622 بررسی­ شد .(Ghazanfar et al., 2009) در ژاپن مدیریت مریضی بلاست متکی بر ارقام مقاوم بوده اما به دلیل آسیب­پذیری این ارقام نسبت به مریضی چند سال بعد از آلودگی، الان از قارچ­کشهای MDI-D که یک مهارکننده­ی دهیدراتاز می­باشه، استفاده می­شه. این قارچکش به دلیل اثر طولانی و کاهش دفعات سم­پاشی به عنوان موثر­ترین قارچکش جهت کنترل مریضی بلاست برنج، شناخته شده اما الان مقاومت نسبت به این قارچکش گزارش شدهه .(Suzuki et al., 2010)

در گذشته از شکل های مختلف ترکیبات مس مثل سیلیکات مس، سولفات­ مس، اکسید ­مس، اکسی­کلرید ­مس و مخلوط بوردو واسه کنترل مریضی بلاست استفاده می­شد. در بین ترکیبات مس، اثر­بخشی ترکیبی از اکسید ­مس و اکسی­کلرید ­مس در سیلان ثابت گردید .(Areygunawarbena and Peiris, 1958; Padmanabhan, 1967) آزمایش­ها در هند نشون داد که این ترکیبات در کنترل بلاست خوشه هم تاثیردارن (Areygunawarbena and Peiris, 1958 ; Padmanabhan, 1967). در پژوهشی شبیه کاربرد فلز مس با حجم کم (٢۵/٠٪)، به عنوان اقتصادی­ترین روش کنترل مریضی بلاست برنج به اثبات رسیده .(Padmanabhan, 1967) اثر ترکیبات مختلف جیوه در کنترل بلاست برگ، اولین بار در ژاپن به وسیله اوگاوا١ در سال ١٩۵٠، ثبت گردید. این دانشمند اثر ترکیبی از فنیل­مرکوریک­اسید و هیدرات آهک رو در کنترل مریضی روی رقم برنج ژاپنی ثابت کرد. تحقیقات باعث تولید سموم تجاری و برنامه­های کاربردی استفاده از فنیل­مرکوریک شد. این ترکیبات به شکل پودر وتابل، امولسیون­شونده و گرد مصرف می­شن .(Nakazawa, 1959)

گرد ترکیبات جیوه­ای آلی دارای اثر گیاه­سوزی بوده اما استفاده از اسپری فنیل­مرکوریک اثر سوء روی برنج ژاپنی نداشت. با این حال سمیت به دلیل جیوه واسه آدم و دام اثبات شدهه. استفاده از سموم جیوه طبق قانون ١٩۶٨، ممنوع شد .(Misato, 1967)

یکی از موفق­ترین روش­های کنترل مریضی بلاست برنج، استفاده از سموم آنتی­بیوتیکه. اولین بار اثر مهارکنندگی سفالوتسین٢ حاصل از قارچ sp. Cephalothecium روی قارچ عامل مریضی بلاست برنج گزارش شد .(Yoshi, 1949) آنتی­بیوتیک­های مختلفی مثل بلاستین، آنتی­میسین، بلاستی­میسین و بلاستی­سیدین روی قارچ عامل مریضی موثر بودن و به سرعت در ژاپن گسترش یافتند. اما این سموم به دلیل بی­ثباتی و سمیت بالا واسه ماهی­ها، کاربرد زیادی ندارن. بلاستی­سیدین٣، اولین قارچکش آنتی­بیوتیک علیه بلاست برنج در ژاپن بود که از باکتری Streptomyces griseochromogenes بدست اومد. دومین آنتی­بیوتیکی که در ژاپن علیه بلاست برنج استفاده می­شه، کاسوگامایسین۴ه که از Streptomyces kasugaensis، بدست می­آید. این آنتی­بیوتیک به عنوان یک مهارکننده­ی خوب در غلظت­های پایین علیه مریضی بلاست شناخته شدهه .(Abeygunawarbena, 1968) این آنتی­بیوتیک روی سنتز پروتئین قارچ اثر می­گذارد. پیشرفت­ی احتمالی سویه­های مقاوم به آنتی­بیوتیک کاسوگامایسین رو نمی­توان ندیده گرفت. محققین مقاومت سویه­های قارچ عامل مریضی بلاست رو به کاسوگامیسین در غلظت ١٠٠ پی­پی­ام، گزارش کردن .(Misato, 1967)

۱- Melanin biosynthesis inhibitor targeting scytalone dehydratase

۱- Ogawa

۲- Cephalothecin

۳- Blasticidin

۴- Kasugamycin

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه اقتصادی روشهای کنترل مریضی بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل