بهترین

 عوامل خطر روانشناختی مریضی عروق کرونر

 عوامل خطر روانشناختی اخیرا علایق خیلی از محققان به تحقیق بیشتر در مورد رابطه بین عوامل روانشناختی و بروز بیماریهای قلبی جلب شده .عوامل سنتی خطر بروز بیماریهای قلبی ،دلیل مریضی 58 تا 75 درصد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین

زیادی مشکل نوشتن و ویژگی­های مربوط به جنس

زیادی مشکل نوشتن و ویژگی­های مربوط به جنس همونجوری که هوپر و همکاران (1994) خاطر نشون کرده­ان تحقیق­های انجام شده دربارۀ همه­گیری شناسی مشکل­های بیان نوشتاری خیلی کم هستن و همین امر، تعیین اندازه گسترش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین

وجود خود کنترلی از نظر علوم روانشناسی

وجود خود کنترلی معنی خودکنترلی که در سال1974توسط اشنایدر[1] گسترش یافت، به این معنیه که یه شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف پذیر یا چه قدر پایداره(کاشال وکوانت[2]، ۲۰۰۶). اشنایدر گفت، مردم تو یه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین

روابط کاری میان  فردی و تاثیر ان بر استرس شغلی

روابط کاری میان  فردی کیفیت روابط کارکنان در محیط کار ، همیشه رابطه موثری با استرس شغلی داره.محققان اعلام کردن که در بررسیای انجام شده دست کم سه نوع روابط میان فردی دیده شده: روابط بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل