آموزشی

همه چیز برای یک انتخاب رشته عالی و موفق

دانشجوفا: عوامل متعددی بر انتخاب رشته دانشگاهی تاثیر می گذارند که باید برای عبور به شیوه اصولی از این مرحله زندگی، به آن ها توجه کرد. بعضی از این عوامل به فرد و برخی دیگر به جامعه بر می گردد. مهم ترین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

از کجا بفهمیم کسی دروغ می‌گوید؟

زبون بدن ۴۸ اشتراک گذاریدروغ گفتن یکی از عادتای رفتاری ناپسندیه که به اعتبار افراد خدشه وارد می کنه شک نداشته باشین هیچکی دوست نداره فریب بخورد، اما خیلی از دروغگوها اینقدر در دروغگویی مهارت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

سازمان ملل گفته که در شش ماه امسال، حدود ۷۵۰ هزار بیجاشده داخلی سوریایی، به مناطق اصلی خود بازگشت کردن در مقابل، افراد تقریباٌ کمتری از کشورهای خارجی به سوریه برگشته ان      کمیساریای عالی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل