آموزشی

آزمایش کارکرد دولت روحانی در سالای ریاست جمهوری

آزمایش کارکرد دولت روحانی از اصلی ترین کارای هر ایرونی طی این روزها باید باشه.     آزمایش کارکرد دولت روحانی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در پیشه. همه جا در تلاش و هیجان بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

آزمایش کارکنان : ۹ سوال بحرانی که باید از کارکنان رستوران بپرسید

آزمایش کارکنان به شما در مدیریت بهتر و دریافت کارکرد بهتر سازمان کمک می کنه. خدمتگزاران شما بیش ترین زمان رو با مشتریان تون می گذرونه. پس باید مطمئن شید که بهترین اونا رو استخدام بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

رابطه با ضمیر ناخودآگاه : افعال منفی به وسیله ضمیر ناخودآگاه برنامه ریزی نمی شن

ژمن لازم مى دانم که راجبه یکى از مباحث قبلى یک توضیح تکمیلى ارائه بدم و اون اینکه: ضمیر ناخودآگاه افعال منفى رو برنامه ریزى نمی کنه! اگه یادتون باشه گفته بودیم که ضمیر ناخودآگاه بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

رابطه با ضمیر ناخودآگاه : چیجوری با ضمیر ناخودآگاه خود رابطه برقرار کنیم؟

بحث ضمیر ناخودآگاه رو ادامه میدیم. ضمیر ناخودآگاه بسیار حساس و آسیب پذیره، بسیار زود رنجه، بسیار ساده لوح و زودباوراست! از گفتن این صفات در کنار هم هدف خاصى دارم. حال که هم از بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل