آموزشی

شروع سفر بازرگانان ایرونی به کشورهای اروپایی

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اینطور نیس که فقط هیاتای تجاری خارجی به ایران بیان و از اول مهر ماه سفر هیاتای بازرگانی ایرونی به کشورهای اروپایی واسه افزایش سطح مبادلات تجاری شروع می شه. بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱- قسمت 2

……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷ فصل چهارم  نتایج………………………………………………………………………………………..۴۹ ۴-۱- اثر جیرهای آزمایشی بر کارکرد:…………………………………………………………………………………………………….۵۰ ۴-۱-۱- مصرف خوراک: ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۴-۱-۲ – افزایش وزن روزانه: ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۴-۱-۳ – ضریب تبدیل خوراک……………………………………………………………………………………………………………………۵۱ ۴-۲- وزن لاشه و اندام­­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………۵۱ ۴-۳- مرگ ها در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فرسایش حوضه ۹۳آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن- قسمت 2

…………………………………………….66 ۴-۲-۱-۴- دبی رسوب ویژه……………………………………………………………………………………………….. ۶۷ ۴-۲-۱-۵- دبی رسوب کل………………………………………………………………………………………………… ۶۷ ۴-۲-۲- مدلMPSIAC ………………………………………………………………………………………………… 68 ۴-۲-۲-۱- عامل زمین شناسی…………………………………………………………………………………………. ۶۸ ۴-۲-۲-۲- عامل خاک………………………………………………………………………………………………………… ۷۰ ۴-۲-۲-۳- عامل آب و هوا…………………………………………………………………………………………………. ۷۱ ۴-۲-۲-۴-عامل رواناب………………………………………………………………………………………………………. ۷۲ ۴-۲-۲-۵-عامل شیب………………………………………………………………………………………………………… بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

منابع کارشناسی ارشد و دکتری

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد  اگه به درستی انتخاب شن، اولین قدم درست در راه حرکت به طرف قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاده، بنابر این دپارتمانای تخصصی امتحان امیرکبیر جهت سهولت دسترسی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل