آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱- قسمت 2

……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷ فصل چهارم  نتایج………………………………………………………………………………………..۴۹ ۴-۱- اثر جیرهای آزمایشی بر کارکرد:…………………………………………………………………………………………………….۵۰ ۴-۱-۱- مصرف خوراک: ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۴-۱-۲ – افزایش وزن روزانه: ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۴-۱-۳ – ضریب تبدیل خوراک……………………………………………………………………………………………………………………۵۱ ۴-۲- وزن لاشه و اندام­­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………۵۱ ۴-۳- مرگ ها در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فرسایش حوضه ۹۳آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن- قسمت 2

…………………………………………….66 ۴-۲-۱-۴- دبی رسوب ویژه……………………………………………………………………………………………….. ۶۷ ۴-۲-۱-۵- دبی رسوب کل………………………………………………………………………………………………… ۶۷ ۴-۲-۲- مدلMPSIAC ………………………………………………………………………………………………… 68 ۴-۲-۲-۱- عامل زمین شناسی…………………………………………………………………………………………. ۶۸ ۴-۲-۲-۲- عامل خاک………………………………………………………………………………………………………… ۷۰ ۴-۲-۲-۳- عامل آب و هوا…………………………………………………………………………………………………. ۷۱ ۴-۲-۲-۴-عامل رواناب………………………………………………………………………………………………………. ۷۲ ۴-۲-۲-۵-عامل شیب………………………………………………………………………………………………………… بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

منابع کارشناسی ارشد و دکتری

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد  اگه به درستی انتخاب شن، اولین قدم درست در راه حرکت به طرف قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاده، بنابر این دپارتمانای تخصصی امتحان امیرکبیر جهت سهولت دسترسی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

پرسش مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین پاسخ به پرسش مهر 98-1397 نوزدهم

پرسش مهر 97 پرسش مهر 97 رئیس جمهور یکی از پر طرفدار ترین فراخوان ها و بخشنامه هایی است که در طول سال تحصیلی به دانش آموزان و فرهنگیان محترم ابلاغ می گردد.این فراخوان در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه­ ی مولفه‌های هوش‌هیجانی و مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6 و11با اهمال‌کاری تحصیلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رونشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : رابطه­ ی مولفه‌های هوش‌هیجانی و مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6  و11با اهمال‌کاری تحصیلی

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل