آموزشی

از کجا بفهمیم کسی دروغ می‌گوید؟

زبون بدن ۴۸ اشتراک گذاریدروغ گفتن یکی از عادتای رفتاری ناپسندیه که به اعتبار افراد خدشه وارد می کنه شک نداشته باشین هیچکی دوست نداره فریب بخورد، اما خیلی از دروغگوها اینقدر در دروغگویی مهارت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

سازمان ملل گفته که در شش ماه امسال، حدود ۷۵۰ هزار بیجاشده داخلی سوریایی، به مناطق اصلی خود بازگشت کردن در مقابل، افراد تقریباٌ کمتری از کشورهای خارجی به سوریه برگشته ان      کمیساریای عالی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل