پایان نامه ها و مقالات

مقاله رشته حقوق با موضوع پایگاه اطلاعات

توسط افراد متفرق یا بدون انگیزه مالی یا مادی ارتکاب یابد وصف سازمان یافته از آن سلب می شود. اما باید ذکر کنیم مطابق پروتکل زمانی جنایت ارتکابی «فراملی» محسوب می شود که: الف) در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رشته حقوق با موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان

کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. »به غیر از تعاریف فوق در اسناد و قراردادهای بین المللی، مهمترین و در واقع کامل ترین و در عین حال، جامع ترین تعریف را بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل