پايان نامه مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :  مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     2-3-1-2- کنترل زراعی یکی از موفق­ترین روش­های کنترل بیماری بلاست برنج، کنترل زراعی و استفاده از تناوب زراعی است. تناوب زراعی یک روش ساده و موثر بوده و به شدت ...

ادامه مطلب »

پايان نامه مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :  مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :   2-3- روشهای کنترل بیماری­های گیاهی                                                    روشهای مختلفی برای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده می­شود از جمله کنترل زراعی، کنترل شیمیایی، کنترل بیولوژیک و کشت ارقام مقاوم که در این پژوهش در مورد ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :  مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :   2-2-3- مطالعه بیولوژیکی قارچ عامل بیماری بلاست برنج Pyricularia grisea    عامل بیماری بلاست برنج است. مرحله جنسی این قارچ، Magnaporthe grisea در طبیعت دیده شده است. این قارچ یک آسکومیست از ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :  مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :   2-2-2- بلاست برنج بیماری بلاست یکی از مهم­ترین بیماری­های برنج در سراسر جهان است. در اثر حمله عامل بیماری یعنی قارچ Pyricularia grisea، روی برگ­های گیاهچه و بوته­های برنج در مراحل ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :  مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :   1-2- بیان ﻣﺴﺄله    بیماری بلاست برنج که عامل آن قارچ Pyricularia grisea است، یکی ­­­از خسارت­زاترین ­عوامل ­بیماری قارچی در­ برنج­ به حساب می­آید. این بیماری، تاکنون از ٨٥ کشور ...

ادامه مطلب »

پايان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :  مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     مقدمه برنج یکی از محصولات غذایی درجه یک جهان است. در انگلیسیIce/paddy ، در عربی به آن Irz، در فارسی برنج و در زبان اردو چاوال می­گویند. نام علمی آنOryza ...

ادامه مطلب »

مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

عنوان پایان نامه :  مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :   چکیده برنج یکی از محصولات زراعی عمده استان گیلان بوده و نقش مهمی در درآمد خانوار روستایی دارد. میزان محصول برنج هر ساله توسط عوامل مختلفی همچون آفات، بیماری­ها و علفهای­ ...

ادامه مطلب »