پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره منابع انسانی، روابط خارجی، کشورهای در حال توسعه، برنامه های آموزشی

آن یک شخصیت حقوقی مستقل به عنوان یکی از ارکان های سازمان ببخشد. در نشست هفدهم مجمع قطعنامه ی شماره ی A.724(17) به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید و به موجب آن کنوانسیون آیمو بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
بهترین ها

پایان نامه تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی …

در محیط رقابتى کنونى، سازمانا براى تحقق اهداف استراتژیکشان نیازمند این هستن که کارکنان خود رو در جهت رسالت سازمان براى برقرارى همکارى دراز مدت و موثر براى حفظ و رشد سازمان هدایت کنن. با بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

پایان نامه ارشد: تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد

گروه آموزشی مدیریت اجرایی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک   عنوان: تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد (مطالعه موردی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
علمی

پایان نامه رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال …

-قابلیت دستیابی داشتن[1]، تمام انرژی های عمده فسیلی پایان پذیر هستند. خاصیت پایان پذیری منابع به معنای آن است که بازیابی آنها آنچنان آهسته و کند صورت می گیرد که می توان تصور کرد که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
جدید

پایان نامه رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ

امنیت انرژی از جمله مواردی است که مستقیما با دولتها در واحدهای سیاسی سروکار دارد. گرچه بنگاه های بزرگ بین المللی نفت و گاز نیز در این زمینه نگرانیهای خاص خود را دارند، اما انرژی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

عنوان: مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت …

عدم پتانسیل سنجی دقیق زغال سنگ حرارتی در کشور همان­طور که پیش­تر بیان شد، تاکنون اکتشافات عمده­ای در راستای استفاده از زغال سنگ حرارتی صورت نگرفته و منابع مختلف، آمارهای گوناگونی را برای ذخایر ایران بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با بهره گرفتن از مدل سه‌شاخگی

دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته «مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی» عنوان: بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با بهره گرفتن از مدل سه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر موانع بهبود کارایی نیروی انسانی برمدیریت بهینه سازی منابع انسانی و کارایی کارکنان

دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد(گرایش مدیریت مالی) عنوان: بررسی تاثیر موانع بهبود کارایی نیروی انسانی برمدیریت بهینه سازی منابع انسانی و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه آسیب‌شناسی طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت صنعتی (تولید) عنوان: آسیب شناسی طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی و مدل سازی ساختاری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل