آموزشی

روشای هدف دار بازاریابی موردنیاز واسه ساخت منابع انسانی بهتر

حولوحوش مثبت منابع انسانی، نقشای زیادی مثل رابط کارکنان، محافظ فرهنگ، رهبر مردم، مشاور رو بازی می کنه. اما ایده ی جدیدی هست که میگه بهترین این موارد، بازاریابان هستن. اونا برند کارفرما رو زیاد بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

مشکلات رابطه سازمانی کارکنان و راه حل بر طرف کردن اونا

مشکلات رابطه سازمانی کارکنان مشکلات رابطه سازمانی کارکنان می تونه در همه شرکتا، چه بزرگ و چه کوچیک، شایع شن. ما میدونیم که حل این مشکلات می تونه تا زمان پیدا شدن راه حلای موثر، بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

معنی پارادایم – پایه معنی راه حل اقیانوس آبی !

  معنی پارادایم چیه؟ الگوواره (از یونانی: پارادیگما παράδειγμα paradeigma)، به انگلیسی پارادایم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگیه که یه سری از الگوها و نظریها رو واسه یه گروه یا یک بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل