آموزشی

بررسی رهبری کاریزماتیک و خصوصیات رهبر کاریزماتیک

  رهبری کاریزماتیک رهبری کاریزماتیک، یه جور سبک رهبریه که به ایجاد اینجور رابطه ای بدون اعمال زور یا پاداشای مالی منجر می شه. رهبری کاریزماتیک از طرف نظریه پردازان سازمانی، مورد کم توجهی قرار بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
بهترین

روابط کاری میان  فردی و تاثیر ان بر استرس شغلی

روابط کاری میان  فردی کیفیت روابط کارکنان در محیط کار ، همیشه رابطه موثری با استرس شغلی داره.محققان اعلام کردن که در بررسیای انجام شده دست کم سه نوع روابط میان فردی دیده شده: روابط بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل