بهترین

روابط کاری میان  فردی و تاثیر ان بر استرس شغلی

روابط کاری میان  فردی کیفیت روابط کارکنان در محیط کار ، همیشه رابطه موثری با استرس شغلی داره.محققان اعلام کردن که در بررسیای انجام شده دست کم سه نوع روابط میان فردی دیده شده: روابط بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

عوامل رضایت شغلی چیه؟

عوامل رضایت شغلی چه تاثیری در کار و کاسبی شرکتا داره؟تعریف دقیقی از رضایت شغلی و مشکلات کارکنان وجود نداره دلیل نبود وجود اینجور تعریفی رضایت نداشتن کامل مدیران از کارکنانه. عوامل رضایت شغلی عوامل مختلفی بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
بهترین

 عوامل خطر روانشناختی مریضی عروق کرونر

 عوامل خطر روانشناختی اخیرا علایق خیلی از محققان به تحقیق بیشتر در مورد رابطه بین عوامل روانشناختی و بروز بیماریهای قلبی جلب شده .عوامل سنتی خطر بروز بیماریهای قلبی ،دلیل مریضی 58 تا 75 درصد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل