آموزشی

عوامل رضایت شغلی چیه؟

عوامل رضایت شغلی چه تاثیری در کار و کاسبی شرکتا داره؟تعریف دقیقی از رضایت شغلی و مشکلات کارکنان وجود نداره دلیل نبود وجود اینجور تعریفی رضایت نداشتن کامل مدیران از کارکنانه. عوامل رضایت شغلی عوامل مختلفی بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

مهارتای فروشندگی خود رو با اجرای سه تکنیک پیشرفت بدین

مهارتای فروشندگی شاید شما عنوان “فروشنده” رو نداشته باشین و مهارتای فروشندگی رو در خود نبینید، اما بازم لازم ست که مهارتای خود رو جلا داده و به یک رابط بهتر جهت موفق شدن در بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل