پایان نامه ها

مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش، آمادگی سازمانی

انتظار سادگی و سهولت پذیرش فرایندهای مدیریت دانش”، فاکتورهای انسانی مدل را تشکیل می دهند.با تطبیق توانمندسازهای مدیریت دانش که در بخش قبل آمده و مدل جلالدین و نیز با توجه به اهمیت نقش استراتژی بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
آموزشی

بررسی فرایند مدیریت استراتژیک برند

شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان برنامه‏ریزی و اجرای برنامه‏های بازاریابی برند سنجش و ارزیابی عملکرد برند حفظ، تقویت و توسعه‏ی ارزش ویژه‏ی برند اکنون به صورت کلی مجموعه‏ای از نکته‏های اولیه را در خصوص بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
علمی

دانلود پایان نامه ارشد – استراتژی‌های بازاریابی-رشته مدیریت بازرگانی : عوامل آمیزه بازاریابی

قیمت بالا تعیین نکنید چون هزینه تحقیق و توسعه ندارید و هدف نفوذ کردن در بازار است. ترویج را از ابتدا وسیع عمل کنید. سیاست محصول را با تنوع محصول مدیریت کنید. توزیع شبکه های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل