آموزشی

امتیازات تغییر فرهنگ سازمانی واسه پیشرفت کسب وکار

فرهنگ سازمانی شما، تفاوتای جمعیتی، فرهنگی و تجربی رو تقویت کرده و حمایت می کنه؟ اگه اینجور نیس، ببینین چیجوری میشه اینکار رو انجام داده و باعث پیشرفت کسب وکار شد.     فرهنگ سازمانی بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

فرهنگ سازمانی چیه ؟ نقش اون در شرکتا چیجوریه؟ (۱)

فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی به اعتقادات، باورها و رفتارهایی اشاره داره که رفت و امد کارکنان و مدیران شرکت رو تعیین کرده و معاملات و بقیه فعالیتای خارجی سازمان رو مدیریت می کنه. تایم زیادی بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

رازهای بهترین نوع فرهنگ سازمانی در شرکتای آمریکایی

بهترین نوع فرهنگ سازمانی رو میشه در شرکتای موفق یافت. اما چیجوری؟     بهترین نوع فرهنگ سازمانی   اگه دوست دارین از موفق ترین کارآفرینان بپرسید که چیجوری تونسته ان محیطی بسازن که به بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل