پایان نامه ها

مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی اطلاعات

و زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات– فرآیندهای سیستماتیک و اثربخش– سنجه هادر تحقیقی که توسط هونگ و همکاران65(2005) در خصوص عوامل کلیدی توفیق جهت بکارگیری سیستم مدیریت دانش در صنعت داروسازی انجام شده است، هفت عامل بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره دولت الکترونیک، اجتماعی و فرهنگی، دسترسی به اطلاعات

آماده شدن جهت اتوماسیون و مکانیزه کردن به عمل آورد.غالباً اتفاق افتاده است که کار مفصل مقدماتی پیش از مکانیزه کردن، خود به آنچنان بهبودی در کار منجر شـده اسـت که سرمایه گذاری اضافی در بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
مقاله

دانلود پایان نامه : نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه

نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه مطالعه موردی در دفاترنمایندگی بیمه  ایران در شهرستان رشت 4-شبکه مناسب وجود شبکه گسترده و مناسب فروش و ارائه خدمات بیمه، متشکل از کارکنان مطلع و با انگیزه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

موسسه آموزش عالی مازیار پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی موضوع: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی استاد مشاور:  دکتر علی اصغر عباسی شهریور ماه 1392 بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه بررسی نقش فرهنگ یادگیری پویا بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای شروع فعالیت در بازار خارجی

دانشگاه علامه طباطبایی … دانشکده مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته کارافرینی عنوان پایان­نامه: بررسی نقش فرهنگ یادگیری پویا بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای شروع فعالیت در بازار خارجی (مورد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
حقوق

پایان نامه قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران شهریور ماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل