مقاله

دانلود پایان نامه : نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه

نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه مطالعه موردی در دفاترنمایندگی بیمه  ایران در شهرستان رشت 4-شبکه مناسب وجود شبکه گسترده و مناسب فروش و ارائه خدمات بیمه، متشکل از کارکنان مطلع و با انگیزه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

موسسه آموزش عالی مازیار پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی موضوع: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی استاد مشاور:  دکتر علی اصغر عباسی شهریور ماه 1392 بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه بررسی نقش فرهنگ یادگیری پویا بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای شروع فعالیت در بازار خارجی

دانشگاه علامه طباطبایی … دانشکده مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته کارافرینی عنوان پایان­نامه: بررسی نقش فرهنگ یادگیری پویا بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای شروع فعالیت در بازار خارجی (مورد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
حقوق

پایان نامه قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران شهریور ماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
جدید

سطوح و حوزه های فرهنگ از دیدگاه جامع شناسان

فرهنگ سازمانی بر تمامی جنبه های سازمان تأثیر می گذارد. مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ بر تدوین اهداف، استراتژی، رفتار فردی، عملکرد سازمانی، انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری، نحوه تصمیم گیری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
جدید

جنسیت ، نظریهای فمنیستی و تحقیقات فرهنگی

2-5-1  جنسیت و رسانه تحلیل مناسبات جنسیتی در قلمرو فرهنگ یکی از اصلی ترین طرح های پژوهشی در نظریه فمنیستی معاصر بوده . فمینیستها با تحلیل فرهنگ کوشیده ان مناسباتی رو تشخیص بدن که از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
حقوق

پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی

  دانشگـاه قـم دانشکده : آموزش های الکترونیک پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی عنوان: اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی استاد راهنما: دکتر عادل ساریخانی شهریور بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل