آموزشی

رفتارای تخریب کننده مدیریتی که اثر شما رو کم می کنه!

رفتارای تخریب کننده مدیریتی ما زمان زیادی رو صرف آموزش رهبرانمان می کنیم. اما وقت کافی واسه آموزش توقف رفتارای تخریب کننده مدیریتی اونا نداریم. اگه ادبیات مربوط به رهبری رو بررسی کنین، میفهمید که بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

تعریف بازاریابی ! بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می‌شه

تعریف بازاریابی بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می شه که بوسیله اون افراد و گروه ها از روش تولید و مبادله کالا با همدیگه، به امرو خواستهای خود اقدام می کنن. معناى بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     تعریف مدیریت واحد کشاورزی مدیریت واحد کشاورزی به­عنوان شاخه­ای از اقتصاد که تخصیص منابع محدود رو در مزرعه مورد بررسی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     ۲-۱۷-۱-مهارت فنی[۱] مهارت فنی یعنی «توانایی حاصل ازتجربیات،آموزش وکارورزی لازم واسه بهره­گیری ازدانش­ها،روش­ها،فنون وتجهیزات مورداستفاده درانجام کارای خاص» (هرسی وبلانچارد[۲]، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     ۲-۱۶-۱- .طرح­ریزی طرح­ریزی، تعیین راه حل مورد نظر و روش فعالیت واسه اون حرفه می­باشه (اولسون، ۲۰۰۳) واسه طراحی اول بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :   ۲-۱۳- سطح زیر کشت و میزان تولید انگور درمنطقه استان آذربایجان شرقی از مناطق باغی و زراعی حاصلخیز کشوره و یکی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     ۲-۱۱- سطح زیر کشت و میزان تولید انگور در دنیا در بین درختان میوه، پس از نارگیل و زیتون بالاترین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     ۲-۱۰-۲- ارقام انگور در ایران طبق نظر متخصصین باغبانی بیشتر از ۶۰۰ رقم انگور در ایران هست که تا کنون بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     ۲-۸-نکاتی مهم در مورد کشت انگور : واسه کاشت بوته مو اول قلمه هایی از اون رو در فصل بهار، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     تاریخچه کشت و پرورش انگور در ایران و دنیا دلایل مربوط به کشت و پرورش انگور به زمان ما قبل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل