آموزشی

مصطفی میرسلیم کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مصطفی میرسلیم هم یکی دیگه از کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریه. (لیست کاندیدای تأیید صلاحیت شده انتخابات رو اینجا ببینین) در این پست با مصطفی میرسلیم بیش تر آشنا میشیم.   مصطفی میرسلیم   بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

مدیریت منابع انسانی چیه و چیجوری عمل می کنه؟

مدیریت سرمایه انسانی سازمانا به چیزی لازم واسه پیشرفت و پیشرفت تبدیل شده مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی در مورد مدیریت کارکرد و پیشرفت کارکنان شاغل در سازمانه. خیلی از سازمانها بر این باور بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

مدیریت پروژه های پیچیده چیجوری صورت میگیره ؟

مدیریت پروژه   جهان امروز انبوهی از ارتباطات و عاملای وابسته به یکدیگره. این ترکیب روی پروژه ها تاثیر میذاره. پس مدیریت باید با به وجود آوردن رویکردهای جدید واسه مدیریت و رهبری کردن تیم، بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل