آموزشی

مهمترین شاخص در انتخاب راه حل رابطه با مشتریان، ارزش دوره زندگی مشتری (CLV) !

ارزش دوره زندگی مشتری همه کسائی که با نظام مدیریت روابط با مشتری (CRM) در سازمان آشنا هستن به این نکته میدونن که هدف اساسی این نظام و وسایل جور واجور اون حفظ مشتریان و بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

مشتری مداری و مشتری گرایی، یک امتیاز رقابتی!

مشتری مداری و مشتری گرایی، یک امتیاز رقابتی! مشتری مداری و مشتری گرایی امتیاز رقابتی ایجاد می کنه. این روزا دیگه مجبور نیستین که از وسیله جست وجوی کلیدواژه گوگل به دنبال معنی «مشتری» باشین، چون بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

مدیریت رابطه با مشتری در سالای جور واجور چه تعاریفی داشته؟

  تعاریف مدیریت رابطه با مشتری تعاریف خیلی از مدیریت رابطه با مشتری بیان شده که نشون دهنده دیدگاه­های متفاوت در این مورد س. هر یک، از بُعد خاصی به مدیریت رابطه با مشتری نگاه بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

مدیریت رشد کار و کاسبی و ارتقای تجربه مشتری چیجوری شدنیه؟

مدیریت رشد کار و کاسبی داشتن دیدگاهی واسه رشد بسیار عالیست. فقط مطمئن شید که آماده مدیریت رشد کار و کاسبی هستید. کارآفرینان بسیاری اعلام می کنن که رشد اونا بازم یکی از اولویتای اوناس. بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل