آموزشی

مهارت نویسندگی : کارآفرینان چیجوری می تونن نویسنده بهتری شن؟

    مهارت نویسندگی کارآفرینان خوب صحبت کردن، شما رو محبوب و داستانِ خوب نوشتن از شما فردی قابل احترام می سازه. “تفکر” بخشی از وجود غیرقابل رد انسانه. اما چون نامرئی ان، سخت هم بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

معنی پارادایم – پایه معنی راه حل اقیانوس آبی !

  معنی پارادایم چیه؟ الگوواره (از یونانی: پارادیگما παράδειγμα paradeigma)، به انگلیسی پارادایم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگیه که یه سری از الگوها و نظریها رو واسه یه گروه یا یک بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل
آموزشی

امتیازات شگفت انگیز تولید محتوای طولانی

  امتیازات تولید محتوای طولانی شاید شنیده باشین که بگن تولید محتوای طولانی بهتره. اما واقعاً میدونید به چه دلیل باید در سایت تون محتوای طولانی بسازین؟ با وجود وسایل دستی که امروز بیشتر از بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل