بهترین ها

مقاله (پایان نامه) : مصادیق بزه دیدگی خاص زنان – رابطه بزه دیدگی با …

گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه منظور از آسیب هر نوع ضرر و زیان، خسارت و صدمه به جان، مال، ناموس و آبرو و روح آدمی است که در اثر جرم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

مقاله (پایان نامه) : دلایل بی عدالتی در سازمان توسط مدیران-بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد

1 ـ ضعف شناختی مدیر: اگر چنانچه مدیر نتواند کارکنان و کارمندان خود را درک کند و نسبت به آنها شناخت کاملی به دست آورد، ضعف حاصل از این عدم شناخت مدیر را به بی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
علمی

مقاله (پایان نامه) : بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر …

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان گردان بند اول : تاریخچه مواد مخدرو روان­گردان در جهان با مراجعه به اسناد و مدارک و سوابق تاریخی به طور قطع و یقین نمی­توان گفت که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مقاله (پایان نامه) : کنش انسانها و عادت- سبـک پوشش زنـان

با توجه به توده ای شدن مصرف در دوره معاصر،آرای بیان شده از سوی صاحب نظرانی چون بوردیو و گیدنز و گافمن از کفایت نظری بیشتری  در تحلیل پدیده پوشش در جامعه بر خورار      است،زیرا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

مقاله (پایان نامه) : آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون -پایان نامه مقطع …

گربنر در این مورد چنین می نویسد : فقط در ظرف 2 دهه ، تلویزیون  با گسترش عظیم خود در سطح ملی، حیات سیاسی توده مردم را دگرگون ساخته ، عادات روزانه زندگی آنان را بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مقاله (پایان نامه) : مشتری­ گرایی

تحقق مشتری گرایی به عنوان پایدارترین آرمان در عرصه چالش های مدیریت امروز همواره کانون توجه قرار گرفته شده و برای حرکت به سوی چنین آرمانی به سه رکن زیر پرداخته شده است:۱) رضایتمندی کارکنان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مقاله (پایان نامه) : ارزشیابی کار – اصول پنج اس

    2-25- پیشینه تحقیق: 2-25-1-  پیشینه داخلی پور صمیمی (1380) در پژوهش خود با عنوان “استاندارد سازی محیط های کاری بهداشتی درمانی با بهره گرفتن از اصول پنج اس”  که در یک مرکز بهداشتی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل