بهترین ها

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی -متن کامل

وتأخیر می پردازد . تعریف  دیگر شامل یک حالت هیجانی منفی است که در نتیجه به تعویق انداختن عملکرد احساس         می شود . ( سولومون و رائیلوم ،1984 ) در حالی که دیگران بر ماهیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

مفاهیمی که با درماندگی آموخته شده معادل هستند عبارتند از : بی میلی برای انجام هر عملی به منظور کسب تقویت یا گزیز از تنبیه ، منفعل بودن به طور کلی ، گوشه گیری ، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

ویژگی دیگر تفکر این افراد ، ترس از شکست و بدبینی درباره ی آینده ، بویژه درباره ی توانایی های خود در بدست آوردن نتایج خوشایند است . عد م اطمینان شناختی دیگر از خصوصیات بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

نظام باورهای از دو قسمت باورهای منطقی و باورهای غیر منطقی تشکیل شده است . باورهای منطقی ، باورهایی هستند که در کنار یکدیگر به طور منطقی قرار گرفته و واکنش های رفتاری و هیجانی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

فروش فایل پایان نامه : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی -پایان نامه مقطع ارشد

تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکارآمدی از ابتدای نوباوگی، والدین و یا مراقبان نوباوگان تجاربی را فراهم می کنند که تأثیر مختلفی بر خودکارآمدی کودکان دارد. وقتی خانواده به کودک کمک می کند تا به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

پژوهش (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

خودکارآمدی بالا و پایین در چارچوب نظریه خودکارآمدی بندورا(1992) چنین عنوان می شود که افراد دارای باورهای قوی بر توانایی های خود نسبت به افرادی که به توانایی های خودتردید دارند، در انجام تکالیف کوشش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

مک کله لند[1] نخستین کسی بود که با همکارانش درباره ی ماهیت و اندازه گیری انگیزه ی پیشرفت مطالعه کرد. وی شرایط اجتماعی را در ایجاد انگیزه ی موفقیت دخیل می داند که برخی از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

دانلود پایان نامه نحوه برخورد با پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان

3-احساس خود رو نسبت به موفقیت‏های اون هر چند که کم باشه خیلی روشن و شفاف اعلام کنین. 4-انتظارات خود رو خیلی دقیق و شفاف با توجه به توانایی و استعداد و علاقه‏های علم‏آموزان بگید. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

پژوهش (پایان نامه) : تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر …

بلوم (2011) گزارش می‏کنه که اگه روند کسب تجربه مثبت یا منفی ادامه میابد، اینجور نتیجه میده که دانش آموز کلا نسبت به توانایی‏های خود در مورد پیشرفت آموزشگاهی و فعالیت‏های خارج از آموزشگاه به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل